A4 gaat pas open in maart 2015

STEENBERGEN – De A4 om Steenbergen wordt pas in maart 2015 opengesteld voor het verkeer. De aanleg van het ontbrekende stuk snelweg tussen Rotterdam en Antwerpen heeft anderhalf jaar vertraging opgelopen.

Belangrijkste oorzaak hiervan is de tracéwetprocedure, die veel langer duurde dan Rijkswaterstaat op voorhand kon bevroeden. Omgevingsmanager Onno Smeets van Rijkswaterstaat maakte de nieuwe opleveringsdatum vanmorgen openbaar. Gisteren werden burgemeester Saskia Bolten en wethouder Leo Heijmans van de gemeente Steenbergen al ingelicht. Ook buurgemeente Bergen op Zoom en de provincie Noord-Brabant zijn op de hoogte gebracht. ,,Niemand wordt enthousiast van zo’n bericht, wij zelf ook niet,’’ aldus Smeets. ,,Maar op de factoren die tot de latere openstelling leiden hadden we nu eenmaal geen invloed.’’ De oplevering stond oorspronkelijk eind volgend jaar gepland. De bouw van het aquaduct in het havenkanaal loopt wel volgens planning en zal medio 2013 klaar zijn.