Zwaard van Damocles hangt boven peuterspeelzalen

STEENBERGEN – De Stichting Peuterspeelzaal Steenbergen (SPS) is niet blij met wethouder Cor van Geel. De stichting dacht met de wethouder de afspraak te hebben dat er in december in commissie en raad gediscussieerd zou worden over de toekomst van het peuterspeelzaalwerk. Tot haar onaangename verrassing blijkt dit nu pas in januari te zijn. En dat terwijl het water het peuterspeelzaalwerk naar eigen zeggen al ruimschoots boven de lippen staat.

In een brief op poten roept Paul Korzilius,  directeur van SPS, het college op om op zéér korte termijn met een visie op het peuterspeelzaalwerk te komen. Want anders rest hem geen keuze dan de SPS met ingang van de zomervakantie op te heffen.

Het is volgens Korzilius de derde maal dat de discussie over de status en financiering van het peuterspeelzaalwerk op initiatief van  de wethouder wordt uitgesteld. ”Wat een teleurstelling om te moeten vernemen dat de wethouder de discussie voor de zoveelste maal in successie vooruit heeft geschoven”, schrijft Korzilius.

'Er wordt hard gewerkt aan een oplossing'

Wethouder Van Geel zegt het desgevraagd op zijn beurt te betreuren dat de SPS de brief heeft geschreven, maar wil aan de aanval op zijn handelswijze niet al teveel woorden vuil maken. “Het is zeker niet de bedoeling om de problemen die er zijn voor ons uit te schuiven. Er wordt momenteel heel hard gewerkt aan een oplossing, maar er zijn meer zaken die daarbij een rol spelen. Het voorstel was nog niet rijp om naar de commissie en raad te gaan.” Over de inhoud van deze oplossing kan de wethouder nog niet verder uitwijden.

Pittige korting

Wat is er aan de hand? In december 2011 besloot de gemeenteraad om het peuterspeelzaalwerk een taakstellende bezuiniging van 115.000 euro op te leggen. Een pittige korting maar één die opgevangen kon worden middels een ‘harmonisatie’ tussen kinderopvang Toerdeloo en het peuterspeelzaalwerk.

Begin 2013 werden de gevolgen van de crisis pas echt merkbaar binnen de kinderopvang. Toerdeloo ging failliet en ouders namen steeds minder (of zelfs geen) uren af uit economische overwegingen. Er viel niets meer te harmoniseren waardoor de volledige bezuiniging op de schouders van het peuterspeelzaalwerk terecht kwam. Een niet te dragen last, zo liet SPS halverwege 2013 al aan het college weten.

'Laat ouders, leidsters en de organisatie niet zo lang in onzekerheid'

Het jaar 2014 beloofde een rampjaar te worden. Een voorspelling die waarheid werd. Zoals het er nu uitziet sluit SPS het jaar met een tekort van 120.000 euro. En alleen dankzij een toegezegd voorschot op de gemeentelijke subsidie van 2015 kunnen betalingen nog nagekomen worden.

De frustratie over de uitgestelde discussie is groot, zo steekt Korzilius in zijn brief niet onder stoelen of banken: “Laat ouders, leidsters en de organisatie niet zo verschrikkelijk lang in onzekerheid! De naaste toekomst hangt als een zwaard van Damocles boven onze hoofden.”

'Het kan niet zo zijn dat dit zomaar verdwijnt uit Steenbergen'

Over de consequenties laat de directeur geen enkele onduidelijkheid bestaan: “Mocht in het uiterste geval de continuering van de SPS niet meer geborgd kunnen worden, rest ons niets anders dan de SPS met ingang van de zomervakantie op te heffen en verzoeken wij u in dat geval de SPS financieel in staat te stellen de activiteiten tot aan dit vreselijke tijdstip voort te kunnen zetten.”

Van Geel gaat er vooralsnog niet vanuit dat het zover hoeft te komen. “Laten we voorop stellen dat het waarborgen van de continuïteit van het peuterspeelzaalwerk bij ons voor alles gaat. Het kan niet zo zijn dat dit verdwijnt uit Steenbergen”, probeert de wethouder een beetje van de kou uit de lucht te halen. “Maar, de uiteindelijke beslissing ligt bij de raad en die gaat hierover in januari in discussie.”