Zorghuys ontvangt gouden Prezo certificaat

STEENBERGEN – Zorghuys Steenbergen heeft recentelijk het zogeheten Gouden Prezo certificaat ontvangen dat wordt uitgereikt door de stichting Perspekt, een kwaliteitsinstituut voor de zorg. De kleinschalige zorgvoorziening werd beoordeeld op kwaliteit en kreeg in eerste instantie een nulmeting om te bepalen waar men stond. Die meting pakte zo goed uit, dat de Stichting besloot om meteen het Prezo certificaat uit te reiken.

 “Om het certificaat te behalen dient een zorgorganisatie op diverse punten goed te scoren. In beeld daarbij zijn onder meer de woon- en leefsituatie van de bewoners, hun mentaal welbevinden, cliëntveiligheid en de professionaliteit van medewerkers en organisatie.

Dit bleek bij Zorghuys zo goed op orde dat besloten werd om het gouden keurmerk uit te reiken”, zo vertelt teamleider Sandra de Loos. Het keurmerk geldt voor een periode van drie jaar en elk jaar opnieuw wordt de betreffende zorgvoorziening aan een audit onderworpen.

Op de foto staan van links naar rechts: Sandra, Daphne, Amanda (directrice), Ellen, een bewoonster van Zorghuys en Prezo vertegenwoordiger Mari van der Made die het certificaat uitreikte.