Zorgen om voortgang herinrichting haven Dinteloord

DINTELOORD – De Dinteloordse raadsleden Tim Huisman (Steenbergen Anders), Jurgen Huijbregts (CDA) en Joey van Aken (PvdA) maken zich zorgen over de verdere ontwikkeling van de havenkom in hun woonplaats, waar naar hun mening veel te weinig schot in zit. ,,Het wordt tijd om de handen uit de mouwen te gaan steken en de haven van Dinteloord opnieuw glans te geven,’’ stelde Huisman.

Hij zei dit donderdagavond in de besluitvormende raadsvergadering, waarin het voorstel van B en W voor groot onderhoud aan het havenkanaal en de oude havenkom van Dinteloord op de agenda stond. Medio december wordt begonnen met het uitbaggeren van de watergang. Dinsdag 29 november houden waterschap Brabantse Delta en de gemeente hierover een informatieavond, vanaf 19.00 uur bij hotel-restaurant Thuis! aan de Westvoorstraat 6.

Hoewel zij blij zijn dat de baggerwerkzaamheden eerdaags een aanvang nemen, spraken Huisman, Huijbregts en Van Aken hun ongerustheid uit over de volgende fase van de herontwikkeling van het havengebied. ,,Steenbergen heeft het al, nu is Dinteloord aan de beurt om een volwaardige haven te krijgen die in de visie van StadHaven past,’’ opperde Huisman.

,,De wethouder heeft gezegd te zullen bekijken of een tussenrapportage mogelijk is, maar dat klinkt mij te vrijblijvend. Wanneer krijgen we voorstellen te zien?’’

De beeldvormende vergadering over de toekomst van de Dinteloordse haven dateert al weer van dertien maanden geleden, voegde Huijbregst hieraan toe. ,,Daarbij waren veel enthousiaste inwoners aanwezig, die zich in werkgroepen bezighouden met de verdere ontwikkelingen, maar hoe staat het daar nu mee?’’, wilde hij weten.

,,Het vuurtje moet warm gehouden worden,’’ merkte Van Aken op, bezorgd over het feit dat er voor de nog te nemen stappen geen geld is opgenomen in de begroting.

Wethouder Cors Zijlmans wist te melden dat studenten van de NHTV zich, naar aanleiding van gesprekken met de klankbordgroep en de projectleider, momenteel buigen over de herinrichtingsplannen. ,,Zij hebben de opdracht gehad om een en ander verder uit te werken. Of daar hét ontwerp gaat worden, is nog even de vraag, maar ik verwacht hun visie in december en die komt dan in januari beschikbaar voor de raad.’’