‘Zorg voor structurele huisvesting bouwclubs’

STEENBERGEN – De voltallige raad is gisteravond in de bres gesprongen voor de carnavalsbouwclubs die wegens huisvestingsproblemen in hun voortbestaan worden bedreigd of zich reeds genoodzaakt hebben gezien het bijltje erbij neer te gooien. De politiek vreest dat de cultuur van het wagens bouwen en daarmee een belangrijk onderdeel van carnaval in de gemeente Steenbergen verloren gaat. Om dat te voorkomen moet de gemeente desnoods zelf de geldbuidel trekken of de clubs in ieder geval helpen met de financiering, vinden de meeste partijen.

Met name op aandringen van Steenbergen Anders, Volkspartij, VVD, PvdA en Steenbergen Anders gaat wethouder Cors Zijlmans de mogelijkheden onderzoeken. Hij beloofde uiterlijk in april terug naar de raad te zullen komen met een ‘opiniërend plan’, dat tot een structurele oplossing moet leiden.

Tot nu toe hield het college zich aan het door de raad vastgestelde faciliterende beleid. Van daaruit werd de bouwclubs grond aangeboden op sportpark De Danen in Nieuw-Vossemeer, maar volgens de Stichting Belangen Carnavalsbouwclubs Steenbergen was het uiteindelijk geen haalbare kaart  om daar een accommodatie voor de bouwers te realiseren.

De schouders eronder zetten

De belangenorganisatie gaf na deze conclusie te hebben getrokken de pijp bovendien aan Maarten. Zijmans vroeg zich dan ook af of er bij de bouwclubs wel voldoende mensen zijn die daadwerkelijk de schouders willen zetten onder een dergelijk project. Maurice Remery (Gewoon Lokaal!) sprak op dit gebied ook zijn zorgen uit en suggereerde dat eerst goed onderzocht moet worden wat precies de eisen en de mogelijkheden van de bouwclubs zijn.

Crowdfunding

Tim Huisman van Steenbergen Anders zei zeker te weten dat er genoeg mensen zijn die zich voor een gezamenlijke bouwlocatie willen inzetten, mits de gemeente een structurele oplossing aandraagt. Hij opperde bovendien dat crowdfunding, het inzamelen van geld bij publiek en bedrijfsleven, wellicht kan helpen bij de financiering van een onderkomen, maar vond ook dat de gemeente een bijdrage dient te leveren, teneinde carnaval niet verloren te laten gaan.

Reinierpolder

Meerdere partijen wezen de wethouder op de vele lege bedrijfspanden op met name Reinierpolder I in Steenbergen, maar volgens Zijlmans hebben de bouwclubs al die opties ongetwijfeld al bekeken en is het niet gelukt om daar onderdak te vinden.

Hij gaf nog aan dat ook de medewerking noodzakelijk zal zijn van bouwclubs die nu nog geen huisvestingsproblemen hebben, maar daar in de (nabije) toekomst wel mee geconfronteerd zouden kunnen worden.