Zonneparken in Oudland: Meerderheid raad wil ze niet, maar stelt besluit uit

STEENBERGEN- Een motie van de oppositiepartijen VVD, D66 en PvdA om het Oudland uit te sluiten als zoekgebied voor zonneparken heeft het gisteravond tijdens de besluitvormende vergadering niet gehaald. Wel spraken de Volkspartij en CDA onomwonden uit dat zij tegen de vestiging van zonneparken in het Oudlands Laag zijn. Zij vonden het echter te prematuur om dit nu al te bekrachtigen. Evenals Gewoon Lokaal! hechten deze partijen aan het volgen van het proces en willen de evaluatie van de visie Energie en Ruimte afwachten. Gewoon Lokaal! sprak zich nog niet uit voor of tegen de realisatie van 61 hectare zonnepanelen in het Oudland.

In juli vorig jaar stelde de gemeenteraad de visie Energie en Ruimte vast. Hierin staat onder meer welke zonnepark-projecten aangemeld zijn, maar nog door de gemeenteraad beoordeeld moeten worden op wenselijkheid en haalbaarheid.

Zonneladder

De haalbaarheid van alle projecten wordt afgemeten aan de hand van de zogenaamde Zonneladder. De treden op die ladder geven aan hoe moeilijk het is om goedkeuring voor een initiatief te bereiken. Bijvoorbeeld: Zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven staan op de eerste tree en zullen dus snel op goedkeuring kunnen rekenen. Kleinschalige zonnevelden in de kernen staan op de zesde, meest moeilijk te bereiken trede. De mogelijkheid om zonneparken in het Oudland te realiseren staat op trede 4b.

Natuurontwikkeling

In de visie Energie en Ruimte maakte de gemeenteraad de keuze om in te stemmen met de mogelijkheid van zonneparken op het zogenaamde ‘Besloten gebied op zand’. Een definitie die alleen van toepassing is op het Oudlands Laag. Het argument hierbij is dat de realisatie van zonnevelden bij kan dragen aan natuurontwikkeling. Dat vergt overigens wel een lange adem aangezien de zonneparken pas na 25 jaar opgeheven worden en eventueel natuurgebied worden.

Overtuiging

Bewoners en liefhebbers van het Oudland voelden zich na vaststelling van de structuurvisie overvallen en verenigden zich in de werkgroep ‘Bescherm het Oudland’.  Zij zetten een petitie op, getiteld ‘Geen zonnepanelen in het Oudland’. Deze leverde 2400 handtekeningen op die afgelopen woensdag, voorafgaand aan de eerste besluitvormende vergadering van de week werden overhandigd aan Jeroen Weerdenburg (CDA) die de burgemeester verving als voorzitter.

Ook nodigden de werkgroep de politieke partijen uit voor een gesprek op locatie. Een verzoek waar alle fracties ook aan voldeden. De lobby van de werkgroep en het succes van de petitie bracht een meerderheid van de partijen tot de overtuiging dat het Oudland niet geschikt is voor de vestiging van zonnepanelen.

Stress wegnemen

De fracties van D66, VVD en PvdA willen de afgesproken evaluatie van de visie Energie en Ruimte in juni niet afwachten, maar het gebied nu al onttrekken aan de lijst met potentiele zoekgebieden. “Om geen onnodige energie meer in deze locatie te steken en om de stress bij omwonenden en liefhebbers van het gebied weg te nemen,” aldus Nadir Baali namens de oppositiepartijen. “Beleid is een middel om de democratie te dienen, geen excuus om haar te dwarsbomen. De visie Energie en Ruimte moedigt burgerparticipatie aan. Laten we daarom samen opkomen voor de omwonenden en alle andere natuurliefhebbers.”

Respect en fatsoen

Het betoog vond geen gehoor bij de coalitiepartijen die van mening zijn dat de motie te prematuur is. Jan Veraart namens Gewoon Lokaal!: “Bij de vaststelling van de visie Energie en Ruimte is afgesproken dat er na een jaar een evaluatie komt. Dat moment is over een paar maanden. Omwille van de zorgvuldigheid van het proces willen we afwachten.” Volgens Veraart getuigt dit van respect en fatsoen richting de agrarische families in het gebied die hun gronden beschikbaar willen stellen voor zonneparken. “De gemeenteraad heeft met het aannemen van de visie de indruk achtergelaten dat zij kunnen gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn.”

Niet vermurwen

Ondanks felle kritiek van de oppositiepartijen liet Gewoon Lokaal! zich niet vermurwen en onthield zich ook van enige uitspraak over de toekomst van het Oudland. Dat laatste kon niet gezegd worden van coalitiegenoten CDA en Volkspartij die stellig beweerden tegen de vestiging van zonneparken in het Oudland te zijn. Toch hechtten ook deze partijen dusdanig veel waarde aan de juiste procesgang dat zij de evaluatie van de visie Energie en Ruimte af willen wachten. Deze staat gepland voor de maand juni, maar op verzoek van diverse partijen bekijkt verantwoordelijk wethouder Wilma Baartmans of dit een maand eerder kan.

(Door Dasja Abresch)

Beelden bij dit artikel