“Zonnepanelen noodzakelijk om landgoed Dassenberg in stand te houden”

STEENBERGEN – Voor de meeste inwoners van onze gemeente is landgoed Dassenberg een mysterie, alleen beperkt zichtbaar wanneer je over de Halsterseweg rijdt en tussen de imposante bomen nog een glimp kan opvangen van het kapelletje (uit 1896). Op het eerste gezicht lijkt het oudste landgoed in de gemeente Steenbergen een onlogische plek om zonnepanelen neer te leggen, maar eigenaar Henry Deckers wil graag aan publiek en politiek uitleggen waarom het voor de familie juist een kans is om landgoed Dassenberg ook voor de komende generaties te bewaren.  

Vanavond hakt de gemeenteraad de knoop door over een wijziging in de visie energie en ruimte. Het initiatief om zonnevelden neer te leggen in gebieden zoals het naastgelegen Oudland wordt met die aanpassing onmogelijk gemaakt, maar wat Dassenberg betreft wordt door het college van B&W voorgesteld om een uitzondering te maken. “Hier speelt het nadeel dat het landschap wordt aangetast aanzienlijk minder. Bovendien is het landgoed niet toegankelijk, het gebied is omsloten door bomen en er zijn geen direct omwonenden”, aldus het college. 

“Onderhoud gebouwen en ontwikkeling natuur vraagt om enorme investeringen”

Henry Deckers hoopt van harte dat de raadsleden het voorstel zullen ondersteunen. Hij is samen met zijn broers de zesde generatie die aan het roer staat van de ‘firma’ Dassenberg. Want hoe romantisch een historisch landgoed ook lijkt, het brengt ook grote verantwoordelijkheden met zich mee. “De meerdere monumentale gebouwen op het landgoed hebben enorme onderhoudskosten. Het landgoed bestaat verder voor ongeveer de helft uit landbouwgronden en voor de andere helft uit grote stukken bos en natuur. We besteden al veel aandacht aan de ontwikkeling van deze natuur en aan duurzame initiatieven. Het zonneland Dassenberg zal dit alleen maar versterken. Ik denk dat de meeste raadsleden dit niet weten, daarom heb ik ze ook uitgenodigd om zelf te komen kijken.”

“Zonnepanelen amper te zien vanaf de weg”

Het gaat om 15 hectare, waarvan 11 hectare zonnepanelen en 4 hectare nieuwe natuur. Ze komen op landbouwgronden langs de Halsterseweg te liggen, ter hoogte van de kassen. “Vanwege de begroeiing zullen de panelen maar beperkt zichtbaar zijn. Ik hoop dat Steenbergen ook inziet dat dit een prachtige manier is om elektriciteit op de wekken, en waar de bevolking geen last van heeft zoals bij windmolens. Landgoed Dassenberg wordt ermee veiliggesteld voor de komende 25 jaar.”

Foto: Henry Deckers van landgoed Dassenberg. Achter hem de landbouwgronden langs de Halsterseweg, tussen het Zwarte Wiel en de Ligne, waar hij graag zonnepanelen wil plaatsen.

Door: Nicole van de Donk

In de editie van Steenbergse Courant van deze vrijdag 28 mei staat hierover een uitgebreid artikel met meer informatie. 
Word lid van Steenbergse Courant voor slechts 42 euro per jaar en ontvang de krant binnen de bebouwde kom elke week in de bus. Daarnaast krijgt u de krant wanneer u dat wenst ook gratis digitaal toegestuurd.