Zonneberg klimt in de pen voor vluchtelingen

KRUISLAND – In het kader van de Kinderboekenweek wordt op basisschool De Zonneberg in Kruisland door maar liefst 200 auteurs aan één boek gewerkt, dat ook daadwerkelijk uitgegeven gaat worden. De opbrengst is bestemd voor de hulp aan vluchtelingen.

Het Kinderboekenweek-thema ‘Raar maar waar’ werd vorige week al feestelijk ingevuld met een aantal verbazingwekkende proefjes. Zo knipte een van de leerkrachten zich een weg dwars door een A4-blaadje en een ander liet zien dat je een naald op water kunt laten drijven.

'Raar maar waar', dat mensen moet vluchten voor oorlogsgeweld

,,Met de proefjes wilden we de kinderen  niet alleen nieuwsgierig maken,’’ zegt groep 5-leerkracht Ellen Hopmans. ,,We willen ze ook voortdurend aansporen om te lezen. Want dat blijft natuurlijk het belangrijkste doel van de Kinderboekenweek. Alleen hebben we er dit jaar een schrijfopdracht gekoppeld.’’

Die staat in het teken van de vluchtelingenproblematiek. Hopmans: ,,Want het is jammer genoeg zo – raar maar waar – dat er ook nu nog mensen zijn die uit angst voor een oorlog op de vlucht moeten. Mensen die alles wat ze hebben moeten achterlaten. Tot aan familie en vrienden toe. We zijn op het spoor gezet door Björn Canfijn; de Kruislandse auteur van wie twee kinderen op onze school zitten.’’

Geweldig aanbod 

,,De reacties van de kinderen waren hartverwarmend,’’ glundert Björn, die de opdracht op school introduceerde. ,,In eerste instantie vonden we het al prima dat ze zich verdiepten op wat zich in de wereld afspeelt. Maar daar bleef het niet bij. Toen mijn uitgever lucht kreeg van de schrijfopdracht deed hij mij een geweldig aanbod. We mogen het boek niet alleen gratis laten drukken. We mogen het ook zélf verkopen. De opbrengst zelf gaat straks in zijn geheel naar vluchtelingenhulp.’’

'Het lijkt wel of ik droom'

,,In het boek verplaatsen de kinderen zich in de wereld van de vluchtelingen. Soms met een tekening, dan weer met een verhaal, een brief of gedicht. Als taalcoördinator heb ik de opdracht van begin af aan tot bloei zien komen. Maar dat er straks ook een door kinderen geschreven boek ligt, kan ik –  raar maar waar – eigenlijk nog niet geloven. Het lijkt wel of ik droom,’’ besluit Hopmans.