Zes fracties vinden dat hun goede werk nu teniet wordt gedaan

STEENBERGEN – ,,Saskia Bolten mag geen onderdeel zijn van de verkiezingsstrijd. Daarmee doe je haar én de raad tekort. Het is nooit ons voornemen geweest om haar weg te sturen. We hebben er juist alles aan gedaan, op een eerlijke en zuivere manier, om ervoor te zorgen dat zij kon blijven functioneren. Uiterst jammer dat het zo gelopen is, maar nu is er ten onrechte een heel negatief beeld over de raad ontstaan. Dat hebben we niet verdiend, want de afgelopen periode is verder prima verlopen. Dus dat moet je los van elkaar zien.’’

Mede namens VVD, Steenbergen Anders, D66, GB/Dé Lokale Partij en Door! wil fractievoorzitter Lian Korst van het CDA nog wel eens uitleggen waarom deze zes partijen een motie van wantrouwen aannamen tegen burgemeester Saskia Bolten. ,,Onze kant van het verhaal is in de media erg onderbelicht gebleven,’’ vindt zij. ,,De nadruk lag steeds op Bolten en de publieke opinie. Terwijl waarnemend burgemeester Joseph Vos sindsdien toch meerdere keren heeft aangegeven dat de gemeente Steenbergen haar zaakjes uitstekend op orde heeft en de kritiek van Saskia Bolten zodoende weersproken.''

,,We behoren bij de veertig gemeenten in Nederland met een sluitende meerjarenbegroting en de samenwerking in de raad is de laatste jaren sterk verbeterd. Coalitie én oppositie hebben hard gewerkt om de bezuinigingen in goede banen te leiden, bestuurlijke vernieuwing door te voeren, en inhoud gegeven aan bestuurlijk Steenbergen.’’

Afrekencultuur

,,Van de afrekencultuur uit het verleden hebben we afscheid genomen. Des te wranger is het dat Saskia Bolten, middels haar uitgelekte verklaring, zo nadrukkelijk heeft afgerekend met de leden van het college en de raad. Zij heeft niet gezien waar wij mee bezig waren. En ook in het gemeentehuis is geen sprake van een afrekencultuur, zoals zij heeft beweerd.’’

Korst was twee jaar geleden voorzitter van de vertrouwenscommissie die uit 28 kandidaten de voorkeur gaf aan Saskia Bolten als nieuwe burgemeester van Steenbergen. ,,Heel de raad stond vierkant achter deze beslissing. We hebben haar binnengehaald en ons vertrouwen gegeven, op basis van de kwaliteiten die zij had, in de verwachting dat zij goed zou passen in Steenbergen. Voor zover je dat in zo’n sollicitatieprocedure kunt beoordelen.''

,,Bindend vermogen was een belangrijk punt in de profielschets. Dat heeft zij richting de bevolking zeker getoond, maar als manager – wat je als burgemeester óók moet zijn – stuitte zij op problemen. Dan heb je meer overwicht nodig en een dikke huid. Niet elk woord op een goudschaaltje wegen en je eigen functioneren niet ophangen aan dat van anderen. Hoe zij daadwerkelijk functioneerde, behoort nu ook tot het onderzoek van Vos.’’

'Ook bij meer openheid waren de gevolg vrijwel zeker hetzelfde gebleven'

,,Zij legde de schuld voor haar problemen bij iedereen, behalve bij zichzelf. De voltallige raad, alle wethouders en de ambtelijke organisatie deugen volgens mevrouw Bolten niet, maar wat er dan precies aan schort heeft zij nooit gezegd,’’ vervolgt Korst, die vorig najaar door het opstappen van Koos Boluijt fractievoorzitter werd van het CDA en daardoor nauw bij de bestuurscrisis betrokken raakte. ,,Een lastig proces, dat gelukkig niet vaak voorkomt. Een moeilijke situatie, voor alle betrokkenen. Ik denk echter niet dat we dingen anders hadden kunnen of moeten doen. Misschien meer openheid moeten geven, dan was er vermoedelijk minder mist ontstaan. Maar de gevolgen zouden vrijwel zeker hetzelfde zijn gebleven. Dat had dan zelfs al eerder kunnen gebeuren. Als raad hebben we haar voortdurend de hand boven het hoofd gehouden.’’

'Raad stond buitenspel, de Commissaris van de Koning trok aan de touwtjes'

,,Zij had na het functioneringsgesprek niet gelijk naar de Commissaris van de Koning moeten stappen, maar met ons moeten praten, ook toen zij overwoog om te gaan stoppen. Tot het laatste toe hebben we geprobeerd dat zij haar verklaring zou intrekken. Als zij dat had gedaan, was het mogelijk nog anders gelopen. Inmiddels stond de raad echter buitenspel en trok de Commissaris van de Koning aan de touwtjes. Dat gold ook voor het verkennende onderzoek, waarvan de uitkomst er puur op gericht was dat Saskia Bolten kon aanblijven. Op onze vraag wat er nu eigenlijk mis zat tussen de burgemeester en de gemeentesecretaris, kwam helaas geen antwoord. Dat rapport kon in wezen de prullenbak in. Maar aangezien je, ook vanwege de hoge kosten die dat met zich meebrengt, niemand wilt wegsturen zonder te weten wat er aan de hand is, hebben we toen in overleg met de Commissaris van de Koning gekozen voor de aanstelling van een coach.’’

'Eensluidende verklaring over de stand van zaken'

,,Half december trok Bolten de beschuldigingen in die zij eerder had geuit over de directeur (Ans Leloux, red.), van wie ondertussen helaas ook een negatief beeld is ontstaan. ‘Steenbergen heeft de beste gemeentesecretaris van heel West-Brabant’, kregen we te horen. Wij moesten op dat moment beslissen over het al dan niet aanhouden van de coach, die drie maanden door de provincie was betaald, maar bij een vervolgtraject voor rekening van de gemeente zou komen.''

,,Dat leek ons dus niet nodig; de problemen leken in essentie opgelost. Een dag later liet de vice-voorzitter van de raad aan de Commissaris van de Koning weten dat een aantal partijen wilde afwijken van de afgesproken koers en ontstond er discussie over het informeren van de gemeentelijke ondernemingsraad, terwijl duidelijk afgesproken was dat we na het gesprek met de burgemeester en de coach met een eensluidende, gezamenlijke verklaring naar buiten zouden komen over de stand van zaken.’’

'Ongewild beschadigd'

,,Vervolgens lekte de verklaring van Bolten uit, die haaks stond op haar mededelingen van een paar dagen eerder, en konden we uiteindelijk niet anders dan het vertrouwen opzeggen. Tot aan het begin van de raadsvergadering, waren alle partijen dezelfde mening toegedaan.’’

,,Wij zijn ongewild beschadigd en kunnen bijna onmogelijk uitleggen waarom het zover is gekomen. Daar helpt geen campagne aan. Laten we er voor de toekomst maar het beste van hopen. Voor de raad en ook voor mevrouw Bolten.’’