Zelfde veiligheidsregio, andere beslissing: Wandelend eten niet overal uitgesloten

STEENBERGEN – Wie nog wil ‘Proeven in Hoeven’ moet snel zijn, want de laatste kaarten voor dit culinaire wandelarrangement zijn bijna uitverkocht. En wie op Moederdag mee wil doen aan de WijnSpijs-wandeling in Bergen op Zoom heeft pech: álle kaarten zijn al weg. Zowel Hoeven als Bergen op Zoom horen tot dezelfde veiligheidsregio als de gemeente Steenbergen. Die veiligheidsregio zou georganiseerde wandel-, fiets- en autotochten aan de ketting hebben gelegd. De duidelijke stellingname was de directe aanleiding voor het afgelasten van de tweede editie van de Steenbergse Culturele Hapjestour. Kan niet, mag niet, punt uit. Maar hoe kan het dan dat in andere gemeenten in West-Brabant er nog wel vrolijk gehapt en gestapt wordt?

Een woordvoerder van de veiligheidsregio in kwestie, die van Midden- en West-Brabant, relativeert de macht die de organisatie heeft. “Het is onze taak om het pakket aan maatregelen dat we van het Rijk binnenkrijgen te detailleren naar regionale omstandigheden. De basis die we daarbij hanteren, is dat we zo min mogelijk samenkomsten en contacten willen, maar het is uiteindelijk aan de burgemeester van iedere gemeente om daar een besluit over te nemen.”

Balanceren

Een besluit dat op het slappe koord genomen moet worden, zo erkent de woordvoerder. “Het is het makkelijkst om alles te verbieden. Gelukkig zijn er wel dingen toegestaan en dan is het balanceren om tot een goede afweging te komen.”

Op de vraag of de hapjestour nu wel of niet binnen de regels valt, spit zij het lijvige boekwerk met do’s en don’ts door. “Georganiseerde tochten zijn evenementen en als zodanig niet toegestaan. Maar een take-away is feitelijk niet verboden. En of je dan bij één of vijf restaurants afhaalt, dat maakt niet uit. Het had gekund, maar het is begrijpelijk dat is besloten om het niet toe te staan.”

“Ik capituleer”

Direct na de afgelasting vertelde ook Ewout van den Berg van Brasserie de Kaai dat naar zijn mening de hapjestour door had kunnen gaan. “Ik kan me op het standpunt stellen dat het restaurant een eetarrangement verkoopt en dat afhalen van eten wettelijk is toegestaan. Wat valt er te verbieden? Maar ik heb geen zin om verdere confrontatie op te zoeken. Het initiatief werd breed gedragen door de horeca en door de deelnemers, maar als de lokale autoriteiten het benauwd krijgen, dan capituleer ik. Het is niet zo dat wij koste wat kost die hapjestour door willen laten gaan.  Het was bedoeld om met een beetje gezelligheid de vaart in Steenbergen te houden. Dat kan blijkbaar niet. Pas wanneer de terrassen open mogen, wordt het allemaal wat makkelijker.”

Regionaal Beleidsteam

Volgende halte: de gemeente Steenbergen. De burgemeester hád volgens zijn eigen veiligheidsregio kunnen besluiten om de tocht door te laten gaan, maar heeft dat niet gedaan. Perswoordvoerder Astrid Potters zoekt het uit. “In het Regionale Beleidsteam, waarin de burgemeesters uit de drie regiodistricten zitten, is de volgende afspraak gemaakt: Walking, cycling en driving dinners leiden snel tot meer vervoersbewegingen en risico tot groepsvorming. De lijn die in het interregionaal beleidsteam is afgestemd, is dan ook dat we hier geen toestemming voor geven.”

Niet op de hoogte

Hoe het met deze afspraak in de hand mogelijk is dat sommige gemeenten de regels ruimer hanteren dan anderen, is volgens Potters te verklaren: ”In de vergadering van het RBT van 17 maart is besproken dat we niet van alle initiatieven op de hoogte zijn, waardoor er soms toch activiteiten georganiseerd worden. Als dit leidt tot ongewenste situaties grijpen we in. We knijpen geen oogje dicht en acteren erop als we weten dat er initiatieven zijn die kunnen leiden tot extra mobiliteit, groepsvorming of overtreding van andere coronaregels.”

De woordvoerder benadrukt dat “deze afspraken uiteraard gemaakt worden omdat we geen onnodige risico’s willen lopen als het gaat om de verspreiding van het coronavirus.”

[ door Dasja Abresch ]