Zaterdag 22 juni 12.00-16.00 uur: ‘Het Vergeten Festival’ voor het eerst in Steenbergen

STEENBERGEN – Het feit alleen al dat er bij beginnende dementie liever gesproken wordt over ‘verwardheid’ geeft aan dat het taboe rond de ziekte nog niet is doorbroken. De werkgroep DementieVriendelijke gemeente Steenbergen (DVG) timmert inmiddels al zeven jaar aan de weg om het onderwerp op allerlei manieren beter bespreekbaar te maken. Door voorlichting te geven, maar ook door het organiseren van tal van activiteiten. Zoals ‘Het Vergeten Festival’ dat op zaterdag 22 juni van 12.00 tot 16.00 uur voor het eerst plaatsvindt in ontmoetingscentrum ’t Cromwiel te Steenbergen.

De middag is zeker niet alleen bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers, maar voor iedereen die zich wil laten informeren. “We krijgen allemaal op zeker moment in ons leven te maken met mensen met dementie. Niet alleen in de familie maar ook op het werk, in de buurt of bij verenigingen,” aldus Tonnie Joxhorst die namens WijZijn Steenbergen trekker is van de werkgroep.
Het voornaamste doel van DVG is om het taboe rond dementie te doorbreken, gesprekken te openen en uitleg te geven over hoe om te gaan met mensen die aan de ziekte lijden in verschillende situaties.

Langer thuis wonen

Het zou Jolanda Bogers van Zorghoeve Kakelbont een lief ding waard zijn wanneer er eerder ingezet wordt op ondersteuning van mensen met beginnende dementie. “We zien nu dat deze mensen veel te laat bij ons binnenkomen, waardoor het verloop naar de opvang in verpleeghuizen groot is. Wanneer zij eerder deelnemen aan dagbesteding kan er met praktische ondersteuning voor gezorgd worden dat men langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Dat gebeurt nu niet, waardoor mensen sneller dan noodzakelijk uit huis moeten, het verloop en de onrust in onze groepen groot is evenals de administratieve lastendruk. Dat gaat ten koste van de juiste zorg.”

Stigma eraf

Om dat te bewerkstelligen zal eerst het stigma van het woord dementie af moeten. “Dat is een langzaam proces,” weet Corrie van Campenhout van het Huis van Morgen. “Vaak krijgen mensen pas interesse voor de ziekte wanneer zij er zelf mee te maken krijgen. We gaan daarom in gesprek met jongeren op scholen, met verenigingen en geven op tal van andere manieren voorlichting.” “We boeken kleine overwinningen,” aldus Meta Vrijhoef van het Dementienetwerk West-Brabant, “maar dat mag sneller.”

Workshop en verloting

Het Vergeten Festival kan mede voor die versnelling zorgen. Gedurende middag kunnen bezoekers zich niet alleen laten informeren over tal van onderwerpen rond het onderwerp dementie, maar kunnen zij zich ook vermaken met workshops, proeverijen en entertainment. Onder meer met liedjes van weleer van de Kanniemeermeisjes Vergeetmijnietjes. Ook is er aandacht voor bewegen onder begeleiding van een sportcoach, is er een workshop Valpreventie en kan er geproefd worden van de maaltijden van de firma Kommers. Aan het einde van de middag is er een verloting met als inzet een verrassingspakket van Albert Heijn Achterberg uit Steenbergen.

Virtual Reality

Wie het aandurft kan zich op deze middag zelfs in de wereld van mensen met dementie wagen. Zo’n twintig personen krijgen de kans om door middel van een simulatietraining met Virtual Reality te beleven waar mensen met dementie in het dagelijks leven mee te maken krijgen en hoe hun omgeving daarop reageert. Aanmelden van tevoren is wel noodzakelijk. Dit kan nog tot en met 4 juni bij WijZijn Steenbergen (0167) 750850.

Els Mulder (Alzheimer West-Brabant), Meta Vrijhoef (Dementienetwerk West-Brabant), Corrie van Campenhout (Huis van Morgen), Tonnie Joxhorst (WijZijn Steenbergen) en Jolanda Bogers (Zorghoeve Kakelbont), vormen samen een deel van de werkgroep DementieVriendelijke gemeente Steenbergen.

Door: Dasja Abresch