X-Landers 3.0 klaar voor Lego-robotwedstrijd

KRUISLAND – ,,Kom je in de knoei met je huiswerk? Laat het mij even weten, dan passen we daar wel een mouw aan. Jullie moeten je volledig concentreren op de First Lego League.’’ Leerkracht Ruud van Kaam van De Zonneberg laat er tijdens één van de laatste oefensessies geen twijfel over bestaan: de Brabantse finale van de First Lego League telt nu even zwaarder dan de reguliere bezigheden op de Kruislandse basisschool.

Dat geldt in ieder geval voor de vijf leerlingen uit groep 8 die de naam van De Zonneberg hoog moeten zien te houden tijdens de ‘Lego-robot wedstrijd’ in Breda. Jort van den Oever, Dylan van den Bergh, Jerom Heimerikx, Yanou van der Meijde en Saskia Kruf zijn de deelnemers van dit jaar. In groep 7 zijn zij al begonnen met de eerste voorbereidingen. De voorbije maanden is het vijftal, onder het toeziend oog van Ruud van Kaam, grotendeels buiten schooltijd zo’n zestig uur bezig geweest om komend vrijdag een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten.

Met de voorgeprogrammeerde Lego-robot moet binnen 2,5 minuten een speciaal parcours worden afgelegd, maar een ander belangrijk punt waar de jury op let is de samenwerking binnen het team. Aan de wedstrijd is bovendien elk jaar een maatschappelijk thema verbonden, in dit geval ‘senior solutions’.

De Zonneberg-leerlingen hebben er niet voor gekozen om een vernuftige oplossing te bedenken voor een probleem waar ouderen mee kampen. In plaats daarvan bezochten zij woonzorgcentrum Blankershof in Oud-Gastel, waar ze een spelletjesmiddag organiseerden. ,,Voor zulke activiteiten ontbreekt het vaak aan voldoende vrijwilligers, dus ook hiermee hebben we wel degelijk een oplossing voor een probleem op dit gebied geboden,’’ aldus Van Kaam. ,,En zoiets leren kinderen niet uit schoolboeken.’’ Van de spelletjesmiddag is een presentatie gemaakt, die ook meetelt voor de eindscore bij de Brabantse finale van de First Lego League.

Aan de wedstrijd doen dertig teams mee, waarvan er slechts vijf afkomstig zijn van basisscholen. Vorig jaar eindigde de Zonnebergschool als eerste in de categorie robotdesign, het jaar daarvoor werd het Kruislandse team vijfde in het totaalklassement. Daarvan worden nu alleen nog de nummers één, twee en drie bekendgemaakt. De X-landers 3.0 hopen uiteraard op een mooi resultaat, zodat zij wellicht doordringen tot de Beneluxfinale.