WSD stelt vijf woningen beschikbaar voor vluchtelingen

DINTELOORD – Op de bijeenkomst vanwege de feestelijke opening van het afgeronde herstructureringsproject Burgemeester H. Popstraat in de Rietgors maakte directeur Noud Smulders van Woningstichting Dinteloord bekend dat de woningstichting vijf van de eerstvolgende vrijgekomen woningen beschikbaar gaat stellen aan vluchtelingen.

“Ik ben een volkshuisvester in hart en nieren. Het doet mij dan ook wat als ik de stromen vluchtelingen zie op TV. Wij bedrijven sociale volkshuisvesting, huisvesting voor kwetsbare doelgroepen. WSD is maar een kleine corporatie, maar wij willen zeker onze bijdrage leveren. Ik ken de verhalen nog van mijn grootouders en ouders uit de oorlog”, zo stelde Noud Smulders. WSD zal ook nog een bedrag reserveren voor een noodzakelijke inrichting en hij roept tevens vrijwilligers op om de vluchtelingen bij te staan en zich hier thuis te laten voelen. “Wij Dinteloorders moeten laten zien dat de problemen van de wereld ook de onze zijn”.

Weinig nadeel voor andere woningzoekenden
Het beschikbaar stellen van de woningen zal geen grote invloed hebben op de huisvesting van andere woningzoekenden in Dinteloord. “Zij zullen ongeveer twee tot drie maanden langer op hun woning moeten wachten. Het zij zo”, aldus de WSD-directeur.

Wethouder Petra LePolder, die namens het college bij de opening aanwezig was, reageerde mede namens haar collega-wethouder Cor van Geel en stelde blij te zijn met de toezegging richting vluchtelingen met een verblijfstatus. Ze opperde dat gemeente en woningstichting voor de komende jaren creatief zou gaan kijken naar de huisvesting voor zowel eigen bewoners als statushouders.

Foto: Tijdens de officiële opening van de burgemeester Mr. H. Popstraat e.o. ondertekende Tim de Nijs (links) het huurcontract voor zijn woning in dat plan.WSD-directeur Noud Smulders (rechts) gaf aan dat de eerst volgende 5 woningen bestemd zijn om onderdak te bieden aan vluchtelingen.
(foto: Stanley van Aken – Steenbergse Courant)