Woningstichting Dinteloord gaat fuseren

DINTELOORD – Er is een fusie op til tussen Woningstichting Dinteloord (WSD), Bernardus Wonen en woningcorporatie Brabantse Waard. Door hun krachten te bundelen willen en kunnen zij dé plattelandscorporatie van Noordwest Brabant worden.

Bernardus Wonen is actief in Halderberge en Moerdijk, Brabantse Waard in alle kernen van de gemeente Moerdijk, WSD uiteraard in Dinteloord. Gezamenlijk beheren zij zo’n 8600 sociale huurwoningen. Hoewel de organisaties stuk voor stuk financieel gezond zijn, is het met name voorWSD moeilijk om op de langere termijn zelfstandig te blijven opereren. De samenwerking is niet in de laatst plaats ingegeven door de toenemende (lasten)druk van het Rijk op woningcorporaties, Bedoeling is dat de fusie per 1 januari 2016 een feit is. Over eventuele personele consequenties is nog niets bekend.