Woningen in en bij ouderensoos Kruisland

KRUISLAND – Burgemeester en wethouders hebben met aannemersbedrijf B. de Nijs-Soffers uit Woensdrecht overeenstemming bereikt over de verkoop, voor een bedrag van 200.000 euro, van de voormalige ouderensoos aan de Langeweg in Kruisland.

De nieuwe eigenaar wil op de betreffende locatie zowel een nieuwe woning realiseren als drie woningen onderbrengen in het bestaande gebouw.

Het college is bereid medewerking te verlenen aan de benodigde planologische wijziging om de uitvoering van deze plannen mogelijk te maken. Indien de bestemming uiterlijk op 30 december van dit jaar niet gewijzigd is in ‘wonen’, kan de koper de overeenkomst alsnog ontbinden.

De verkoop past volgens B en W binnen het gemeentelijk grondbeleid, dat afstoting van dergelijke, gemeentelijke eigendommen voorstaat. En de gewenste ontwikkelingen van het aannemersbedrijf sluiten aan bij het beleid inzake volkshuisvesting en ruimtelijke ordening van de gemeente. De verkoopprijs ligt boven de taxatiewaarde.