Woningcorporaties ontzien sociale huurwoningen

STEENBERGEN – Ieder jaar passen de woningcorporaties op 1 juli de huren aan. Dat geldt dus ook voor Stadlander en Woonkwartier die in de gemeente Steenbergen actief zijn. Beiden geven te kennen met name de sociale doelgroep zoveel mogelijk te ontzien.

Het Rijk geeft de corporaties de mogelijkheid om een maximale huursomstijging van 2,4% door te voeren. Woonkwartier laat weten deze bandbreedte niet te zullen benutten maar gemiddeld op 1,4% uit te komen. “Omdat wij de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen belangrijk vinden, vragen wij nu en in de toekomst nooit deze maximale huur,” aldus het persbericht van Woonkwartier.

Op termijn gelijk

De organisatie streeft ernaar om op termijn alle huurders van sociale huurwoningen 70% van de maximale huur te laten betalen. Wie momenteel meer betaalt krijgt een huurverlaging van maximaal 2,4%, wie minder betaalt gaat omhoog, maar nooit meer dan 2,4%. Sociale huurwoningen waarvan de prijs nu nog op meer dan negentig procent staat, krijgen een dusdanige verlaging dat zij onder dit percentage uitkomen.
Op termijn hoopt Woonkwartier de prijzen van alle vergelijkbare woningen op eenzelfde prijsniveau te krijgen.

Huur blijft gelijk

Ook Stadlander heeft de huurders in de sociale doelgroep laten weten hen zoveel mogelijk te ontzien. Om die reden blijft de huur voor mensen die in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke lasten voor het vierde achtereenvolgende jaar gelijk. Dat geldt ook voor huishoudens die de afgelopen periode als eerste huurder een nieuwbouwwoning betrokken en huishoudens voor wie een sociaal plan geldt.

Grote gezinnen

Huurders met een inkomen tot 41.056,- euro krijgen maximaal 1,8% huurverhoging te verwerken. Dat geldt voor zo’n 9500 huishoudens die huren bij Stadlander. Wie daarentegen meer verdient en in een sociale huurwoning woont, krijgt een verhoging van 5,4%. Dat geldt dan weer niet voor AOW-gerechtigden en gezinnen met meer dan vier kinderen. Voor hen stijgt de huur met slechts 1,8%
Woningen in de vrije huursector krijgen een verhoging die afhankelijk is van de markt. Woningen die bestemd zijn voor de vrije huursector, stijgen 3,9% in prijs.

Kostbare zaak

Volgens Stadlander is huurverhoging nodig om de stijgende kosten voor beheer en onderhoud op te vangen en in te spelen op de veranderende vraag naar woningen. Met name de behoefte aan levensloopbestendige en energiezuinige woningen stijgt. Stadlander vernieuwt deze in hoog tempo wat een kostbare zaak is.
Daar bovenop moeten de corporaties rekening houden met de investeringen die nodig zijn om Nederland van het gas te krijgen en om de ambities uit het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren.