Woningbouw komt weer van de grond

STEENBERGEN – Verbeterende economische omstandigheden zorgen ervoor dat, in navolging van de landelijke trend, ook de woningmarkt in de gemeente Steenbergen weer begint aan te trekken. ,,Er zit schot in,’’ meldt wethouder Petra Lepolder.

Zij wijst hierbij niet alleen op de nieuwbouw aan de Westdam, waar voorheen het stadskantoor stond, en de ontwikkeling van twee-onder-een-kapwoningen op Buiten de Veste, maar ook op het feit dat Stadlander heeft aangegeven niet lang meer te willen wachten met de realisatie van 17 levensloopbestendige huizen aan de Ram van Hagendoornstraat, nu het bestemmingsplan van deze locatie definitief gewijzigd is.

Op de plaats van de vroegere Jacinta-kleuterschool zullen met name senioren komen te wonen. Daarnaast hoopt de gemeente op hernieuwde belangstelling voor de kavels die beschikbaar zijn aan de Beltmolen in Nieuw-Vossemeer, waar Thuisvester eerder een aantal (starters)woningen heeft gebouwd. ,,Belangstellenden kunnen zich bij ons melden, wij brengen hen dan in contact met de eigenaar van de grond.’’

Voormalige voetbalvelden in Dinteloord

Ook op de plek van de voormalige voetbalvelden aan de Oostgroeneweg in Dinteloord zijn ontwikkelingen gaande. Hier gaat de gemeente zelf om te beginnen drie à vier vrije kavels proberen te verkopen, in samenwerking met ZeeBraBouw. Het Steenbergse bouwbedrijf heeft hiervoor, volgens een beproefde methode, verschillende huizentypes geselecteerd. ,,We richten ons eerst op de voorste rand, als dit aanslaat kan er nog een rij vrijstaande woningen achter komen,’’ aldus Lepolder. Twee andere projectontwikkelaars hebben volgens haar eveneens serieuze belangstelling om nieuwbouw te gaan plegen aan de Oostgroeneweg.

Couveringepark

De niet afgebouwde wijk Couveringepark aan de Molenweg in Steenbergen blijft anderzijds een zorgenkindje. ,,We werken er met de bewoners hard aan om een situatie te creëren die zo leefbaar mogelijk is en doen er alles aan om dit project de goede kant op te helpen, maar dat blijft een complexe kwestie. Het komt een keer af, dat weet ik zeker. Wanneer dat zal zijn, valt echter met geen zinnig woord te zeggen.’’