‘Witte rook’ voor verkoop kerken hangt in de lucht

WELBERG/DINTELOORD – De Sint Annaparochie hoopt van de week nog ‘witte rook’ te krijgen vanuit het Bisdom Breda, voor de verkoop van de Welbergse Corneliuskerk en de Petrus en Pauluskerk in Dinteloord.

Voor beide gebouwen, die in november 2014 aan de eredienst werden onttrokken en sindsdien niet meer in gebruik zijn als godshuis, zijn volgens bestuurslid Adrie Hommel van de Sint Annaparochie meerdere gegadigden.

Het meest in de lijn der verwachting ligt een verkoopovereenkomst met één partij, die dan beide kerken zou kopen. Hommel kan niet zeggen met wie het parochiebestuur in onderhandeling is. ,,We hopen deze week nog een machtiging van het bisdom te krijgen om de koopovereenkomst aan te gaan,’’ zegt hij desgevraagd.

Huisvesting arbeidsmigranten

Over de toekomstige bestemming van de gebouwen mag Hommel op dit moment nog geen uitspraken doen, maar hij kan wel beamen dat één van de belangstellenden in de Petrus en Pauluskerk plannen heeft voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Daartoe zou het bestemmingsplan ter plaatse moeten worden gewijzigd, aldus wethouder Petra Lepolder. Of dat mogelijk is, hangt volgens haar af van een ‘integrale belangenafweging’ binnen zowel wettelijke kaders als het gemeentelijk beleid, waarbij onder meer veiligheid, welstand en bijvoorbeeld ook de parkeerdruk een belangrijke rol spelen. ,,Wij adviseren initiatiefnemers sowieso altijd om in overleg te treden met omwonenden.’’