Windmolens AFC leveren energie op voor heel Steenbergen

DINTELOORD – De Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in ons land, heeft de bezwaren van omwonenden tegen de komst van windmolens op Agro & Food Cluster Nieuw-Prinsenland in Dinteloord afgewezen,

Dit betekent dat de initiatiefnemers, Suiker Unie en het (groene) energiebedrijf de Raedthuys Groep, nu uitvoering kunnen gaan geven aan hun plannen om vier windmolens te plaatsen op het AFC. Deze windmolens komen te staan op de vloeivelden bij de suikerfabriek en krijgen een ashoogte van 89,5 meter. De rotordiameter bedraagt 108 meter.

De netto opbrengst van het windpark(je) bedraagt naar schatting 36,2 miljoen kilowattuur per jaar. Dat staat bij benadering gelijk aan het verbruik van 10.650 huishoudens op jaarbasis; ongeveer het totale, jaarlijkse verbruik van alle inwoners van de gemeente Steenbergen.

Voor de oprichting van de windmolens is een omgevingsvergunning aangevraagd. Wanneer alles volgens planning verloopt, worden de turbines in 2015 gebouwd.