Wijkagent geeft voorlichting aan WhatsApp-groep ‘preventie in de polder’

DINTELOORD – De wijkagent van Dinteloord – Jan Valckx – heeft donderdag 26 maart in het Dorpshuis een voorlichting gegeven aan de Dinteloordse WhatsApp groep ‘preventie in de polder’. De deelnemers kregen allerlei tips aangereikt om de groep zo efficiënt mogelijk te laten functioneren.

Er was aandacht voor één van de hoofdregels van de SAAR methode voor WhatsApp groepen. SAAR staat voor: S = Signaleer; A = Alarmeer 112; A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen; R = Reageer. Dat reageren kan door bij constatering van een incident naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon. Het advies daarbij is om dit slechts te doen wanneer de situatie veilig wordt ingeschat, zonder risico’s. Er kan dan een praatje worden gemaakt met de verdachte persoon met de bedoeling om snode plannen te verstoren. De betreffende persoon weet nu dat hij of zij later kan worden herkend. Dit weerhoudt bijvoorbeeld inbrekers ervan om alsnog hun slag te slaan.
Ook het noteren van kentekens en bij verdachte situaties, vooral 112 te bellen, werden tijdens de avond benadrukt. Daarbij is het advies dat er beter 10 keer te veel kan worden gebeld, dan 1 keer te weinig, zo stelde de wijkagent.

Nieuwe deelnemers welkom

De groepsleden van de poldergroep hebben tevens, door middel van een kaart, de deelnemende adressen in beeld gebracht. Ook staan ze voortaan geregistreerd op de landelijke site van WhatsApp groepen. (https://wabp.nl).
Mochten er bewoners zijn die in de omgeving wonen en nog geen lid zijn van de groep, dan kunnen zij op deze site kijken of hun huis binnen het bestrijkingsgebied van de groep valt en zich via dezelfde site aanmelden. De beheerder neemt vervolgens contact.
De WhatsApp groep bedankt Gemeente Steenbergen voor het faciliteren van deze avond door het Dorpshuis hiervoor beschikbaar te stellen. En uiteraard is de dank ook bedoeld voor wijkagent Jan Valckx voor zijn waardevolle bijdrage. Hij benadrukt op zijn beurt dat de groep een belangrijk preventiemiddel is dat ook hem meer ogen in zijn wijk geeft.