‘Wij waren hier al op voorbereid’

STEENBERGEN – Burgemeester Ruud van den Belt hoopt dat er nog dit jaar enkele tientallen huizen gebouwd kunnen worden, zowel voor de huisvesting van extra statushouders als voor bestaande inwoners van de gemeente Steenbergen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Hij zei dit vanmiddag na de persconferentie over de opvang van vluchtelingen in de regio, waarbij duidelijk werd dat er in Steenbergen alleen maar asielzoekers met een verblijfsvergunning (bij)komen. Roosendaal en Bergen op Zoom ontfermen zich over de noodopvang van de 832 vluchtelingen waarvoor in onze omgeving, op aandringen van de provincie, dit jaar ruimte moet worden gevonden.

Naar aanleiding van deze taakstelling zijn de burgemeesters van Steenbergen, Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensdrecht en Rucphen vandaag met een plan naar buiten getreden. In Roosendaal en Bergen op Zoom zijn in potentie de meeste kavels en gebouwen beschikbaar voor de noodopvang van grote aantallen vluchtelingen, zo gaven de bestuurders te kennen. De andere drie gemeenten kunnen zich zodoende concentreren op de huisvesting van (extra) statushouders, precies zoals de Steenbergse gemeenteraad zich eind januari al had voorgenomen.

‘Wij waren hier al op voorbereid’

,,Met dit besluit voldoen we wat Steenbergen betreft dus zowel aan de wensen van de burgers, de raad, alsook die van de initiatiefnemers van het referendum over het vluchtelingenvraagstuk,’’ stelt burgemeester Van den Belt. ,,Wij waren hier al op voorbereid, door uit te gaan van een verdubbeling of mogelijk een verdrievoudiging van het aantal statushouders. Vanuit onze ervaring en het proces zoals dat in Steenbergen is verlopen, konden we dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan deze totaaloplossing.’’

Volgens Van den Belt heeft hij binnen de ‘subregio’ echter nooit de voorwaarde gesteld dat er, gelet op alle eerdere commotie, pertinent geen noodopvang van vluchtelingen in Steenbergen zou mogen komen. ,,We zijn samen op zoek gegaan naar de meest realistische en pragmatische oplossing voor de vijf gemeenten,’’ voegde burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal hier aan toe.

Verspreid over alle kernen

Bovenop de wettelijke verplichting om 66 statushouders onderdak te bieden, krijgt de gemeente Steenbergen er dit jaar nog 74 asielzoekers met een verblijfsvergunning bij. ,,Met onze wettelijke taakstelling voor dit jaar zijn we bij,’’ aldus Van den Belt. ,,Daarbij gaat het voornamelijk om gezinnen en die wonen goed verspreid over alle kernen. Dat blijft ook onze doelstelling.’’

Nieuwbouw

Voor de nieuwkomers – die er ook in de jaren hierna nog zullen komen – zijn niettemin de nodige extra huizen nodig. Tot nu toe volstond het beschikbaar stellen van huurwoningen door de woningcorporaties die in onze gemeente actief zijn, die volgens Van den Belt heel coöperatief meewerken.

,,We moeten nu echter ook zo snel mogelijk nieuwbouw gaan plegen, niet alleen voor deze doelgroep, maar voor iedereen die in onze gemeente een sociale huurwoning zoekt.’’ Hierbij wordt onder meer gedacht aan de realisatie van appartementen voor een-, twee- en meerpersoons huishoudens op Buiten de Veste.