Wietse Visser, directeur basisschool Gummarus

[ Inwoners van de gemeente Steenbergen geven hun persoonlijke reactie op de coronacrisis die onze gemeenschap treft ].

“Vorige week moesten de scholen in alle haast bedenken hoe er voortgang in het onderwijs kon zijn. Dat leidde tot wisselende maatregelen. Nu zie je dat er veel beweging is in onderwijsland, er zijn prachtige initiatieven. Ook is het een stuk gemakkelijker op het gebied van digitale content. Dat betekent dat er eenvoudiger kan worden geschakeld en er zijn daarnaast diverse platformen om in contact te komen met de ouders. We zoeken nu naar de juiste afstemming. Wat mag je wel en wat niet van de ouders verwachten.
We merken veel positiviteit en er is prettige samenwerking. De ouders zijn ook blij met de inzet die de leerkrachten tonen. De relatie ouder en school is naar mijn mening nog beter geworden. Wel onderzoeken we hoe we extra aandacht kunnen geven aan ouders waarbij het allemaal nog niet vanzelfsprekend gaat. Dat gebeurt in samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin. De lijntjes lopen hier gelukkig goed en we houden goed de vinger aan de pols”, vertelt Wietse Visser, de directeur van de Gummarusschool.
Hij verwacht overigens niet dat de situatie voor 6 april is veranderd. “Ik verwacht dat het zeker tot de meivakantie duurt”.