‘Wie verdienen er volgens u een pluim?’

STEENBERGEN – ‘Wie verdienen er volgens u een pluim?’ is de vraag die de Gemeente Steenbergen aan alle inwoners stelt, met het oog op het nieuwe evenement ‘Chapeau! Feest van trots, (h)erkenning en verbinding’. Onder deze noemer vindt er op vrijdag 4 november een groot(s) publieksgala plaats in de Gummaruskerk, met de bedoeling om de onderlinge band tussen de inwoners van alle kernen te stimuleren, al het moois en goede vanuit heel de gemeenschap bij elkaar te brengen, én een aantal personen en/of groepen in het zonnetje te zetten.

Iedereen die zich op wat voor manier dan ook verdienstelijk maakt binnen de lokale samenleving, een bijzondere prestatie heeft geleverd en/of Steenbergen positief op de kaart zet komt in principe in aanmerking voor een dergelijk compliment. Vanuit de categorieën Kunst & Cultuur, Sport, Economie en Sociaal valt o.a. te denken aan vrijwilligers van verenigingen en instellingen, medewerkers van non profit-organisaties, mantelzorgers, mensen vanuit het onderwijs of het bedrijfsleven (die zich bijvoorbeeld onderscheiden d.m.v. hun maatschappelijke betrokkenheid), maar ook talent- en succesvolle sportlieden.

Aanmelden

Tot uiterlijk 15 augustus kunnen kandidaten worden aangemeld bij Marjolijn Beens via  chapeau@gemeente-steenbergen.nl of (0167) 543321. Met het verzoek om behalve de naam van de betrokkene(n) als het kan ook de leeftijd(en), in ieder geval de woonplaats en boven alles de reden te vermelden waarom men iemand voordraagt.

Het doorgeven van suggesties betekent niet automatisch dat de betreffende personen, groepen of organisaties ook worden gekozen. Uit alle aanmeldingen wordt namelijk een keuze gemaakt, door vertegenwoordigers uit alle kernen.

Voor nadere inlichtingen over Chapeau! kan men eveneens terecht bij Marjolijn Beens, en/of kijken op de speciale pagina over het evenement op de website van de Gemeente Steenbergen.