Wethouder Wilma Baartmans mag blijven na windmolen-soap

STEENBERGEN – Wethouder Wilma Baartmans heeft donderdagavond een motie van wantrouwen vanuit de oppositiepartijen D66 en VVD overleefd. De coalitiepartijen en PvdA spraken allemaal hun steun uit voor de wethouder voor haar rol in het proces van de opschaling van de windmolens in Dinteloord waarbij de provincie uiteindelijk de gemeente buitenspel zette. Wat betreft die windmolens kan het gemeentebestuur nu alleen nog proberen de schade zoveel mogelijk te beperken door de provincie te adviseren niet voor hoge molens te kiezen.

Het was donderdagavond de eerste keer dat de raad samenkwam in een besluitvormende vergadering na 10 september, het moment dat Gedeputeerde Staten (GS) besloot om per direct de beslissingsbevoegdheid van de gemeente voor windpark Karolinapolder in te trekken. GS vond de besluitvorming over het windpark te lang duren en wil de zaak nu afhandelen om de subsidieaanvraag voor de windenergie voor dit jaar veilig te stellen. Het college van Steenbergen heeft nu een advies opgesteld richting GS om hen ervan te overtuigen dat het plan van Innogy niet deugt.

Coalitie neemt wethouder niks kwalijk

Gewoon Lokaal!, CDA, PvdA en de Volkspartij steunden dit advies dat volgens hen hopelijk nog wat invloed kan hebben op het verdere verloop. Net als de lobby die is ingezet op het provinciehuis in Den Bosch om te pleiten voor een alternatief voor de hoge windmolens. Fractievoorzitter Jeroen Weerdenburg (CDA) benadrukte dat zijn partij de wethouder niks kwalijk neemt. “U heeft zich altijd ingespannen en doet dat nog steeds. Blijft u alstublieft in gesprek met de provincie maar laat u niet de kaas van uw brood eten”, zo gaf hij het college mee. Jan Veraart van Gewoon Lokaal! sprak over een slechte beurt van de provincie, en niet van Steenbergen. “Misschien moeten we er juist trots op zijn dat we bij ons standpunt zijn gebleven.” Michel Lambers (Volkspartij) noemde de ingediende motie van wantrouwen “stemmingmakerij”.

D66 en VVD geven wethouder de schuld 

Tim Huisman van D66 noemde het uitspreken van de motie van wantrouwen “nooit leuk om te doen, maar het moet wel gebeuren”, zo verklaarde hij stellig. 

“De nooit eerder vertoonde ingreep die door de provincie is gedaan werpt een smet op het imago, de kwaliteit en effectiviteit van het bestuur van onze gemeente, zo luidde de tekst in de motie. Partijgenoot Eric van der Spelt sprak van een “brevet van onvermogen” en weigerde het advies van het college te steunen. “Alles wat erin staat is te mager en krampachtig. Een echte oplossing ontbreekt.” Kees Gommeren van de VVD deed hier nog een schepje bovenop door te stellen dat het de wethouder aan zelfreflectie ontbreekt. “Wat een zwabberend beleid. Wij hebben ons als onbehoorlijk bestuurder gedragen, naar de provincie en naar Innogy toe.”

Beste intenties

Wethouder Koos Krook voelde zich geroepen om namens het voltallige college te reageren. “Deze motie richting de wethouder voelt als een motie richting ons allen. Wij zijn voortdurend geïnformeerd en alle genomen stappen zijn door het college gezamenlijk genomen. Wij zitten hier niet voor onze visie, maar hebben het raadsprogramma zo goed mogelijk proberen uit te voeren. Dat hebben we met de beste intenties voor onze inwoners gedaan.”

Compensatie voor woningwaardedaling

Fractieleider van de PvdA, Nadir Baali, wilde niet zover gaan door de motie van wantrouwen te steunen, maar wilde ook graag iets horen over zelfreflectie aan de kant van de gemeenteraad en het college. “Het proces is gedurende 1,5 jaar in zoveel impasses terechtgekomen, daar moeten we met z’n allen kritisch naar kijken.” Baali pleitte verder via een amendement voor een onderzoek dat moet gaan bepalen hoe de omwonenden gecompenseerd kunnen worden voor de waardedaling van hun woning. Als de vergunning voor het plan van Innogy er komt, zal er volgens de PvdA een unieke situatie ontstaan waarbij de woningen op kleine afstand staan van de nieuwe windmolens met grote tiphoogte. 

Hoewel de meeste fracties het voorstel wel wat prematuur vonden, werd het toch gesteund waardoor het meegenomen zal worden in het advies van het college richting de provincie. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de Dinteloordse windmolens op 25 oktober behandeld worden in de Provinciale Staten. Als er een verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven, kan Gedeputeerde Staten de vergunning aan Innogy verlenen. Het college van Steenbergen heeft al aangekondigd dan waarschijnlijk in beroep te zullen gaan.

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl