Wethouder Wilma Baartmans, ‘Designated Survivor’

[ Inwoners van de gemeente Steenbergen geven hun persoonlijke reactie op de coronacrisis die onze gemeenschap treft ].

Wethouder en eerste loco-burgemeester Wilma Baartmans is binnen het college van burgemeester en wethouders de zogenoemde ‘Designated Survivor’ – vertaald: de aangewezen overlevende. Dat betekent dat zij de taken van de burgemeester en haar collega’s over moet nemen, mochten deze onverhoopt uitvallen, zodat de continuïteit van het bestuur gewaarborgd blijft. Ze heeft overigens een flinke portefeuille en neemt er een van de zaken uit die haar bijzondere aandacht heeft. “We moeten in onze gemeente zeker ook zorgen voor onze Arbeidsmigranten. Dat is inmiddels een forse inwonersgroep, die 10 procent van onze bevolking uitmaakt. Belangrijk is dat ook deze groep inwoners ergens naar toe kan. Nu zitten ze vaak dicht op elkaar. Wij zijn in contact met ondernemers die arbeidsmigranten in dienst hebben en met uitzendbureaus. We moeten kijken hoe we elkaar kunnen helpen. Hoe dat moet weet ik nog niet, maar onder druk worden mensen vaak inventief.
Omdat ze is aangewezen als ‘Designated Survivor’ is de wethouder extra voorzichtig. “Ik pas heel goed op. Kom dagelijks slechts een paar uur naar het gemeentehuis om te worden bijgepraat en neem alle voorzorgsmaatregelen goed in acht”.