Wethouder Willy Knop, Economische Zaken

[ Inwoners van de gemeente Steenbergen geven hun persoonlijke reactie op de coronacrisis die onze gemeenschap treft ].

“Ik maak me grote zorgen. Als voormalig ondernemer weet ik heel goed hoe nu bedrijven en ZZP-ers getroffen worden. Dit is echt rampzalig en we zetten als gemeente nu de schouders eronder om het bedrijfsleven te ondersteunen. En dan bedoel ik extra steun bovenop eventuele landelijke regelingen. Denk daarbij aan teruggave van onroerend zaakbelasting, standplaatsheffing een dergelijke. Hier hebben we dan wel de goedkeuring van de gemeenteraad voor nodig. Ik merk al wel dat hier draagvlak voor is. En terecht. Stel je maar voor dat je als bedrijf forse investeringen hebt gedaan, of tegen zware loonkosten aankijkt. Dan kan je het geen maanden uitzingen. Zeker niet als je net de vorige economische crisis ternauwernood hebt overleefd. En wat denk je van de verenigingen, waarbij de kantine inkomsten de begroting sluitend moeten maken? En de ZZP-ers die zonder werk zitten?”.

Wethouder Knop noemt de namen van zijn ambtenaren waar ondernemers met hun vragen terecht kunnen: voor het MBK en de bedrijven is dat Bram van de Lande, voor de agrarische en de recreatiesector Laura van de Goor.