Wethouder Prent tevreden over opbrengst Initiatievenfonds: “Er zit veel daadkracht in de kernen”

STEENBERGEN – Anderhalf jaar geleden begon de gemeente Steenbergen met het Initiatievenfonds en in die relatief korte periode zijn al twintig projecten gerealiseerd en staan er nog eens veertien in de startblokken. Het zijn aantallen die wethouder Esther Prent tevreden stemt. “Al deze initiatieven leveren op een eigen wijze een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de kern en de verbinding tussen inwoners. Er zit veel daadkracht en initiatief in de kernen!”

De wethouder is bovendien van mening dat het succes van het fonds aantoont dat de gemeentelijke organisatie in staat is om mee te bewegen met nieuwe tijden. “Als gemeente laten we zien dat we het ‘van buiten naar binnen werken’ echt omarmen.  Kerngericht en met de overheid als participant en niet als trekker.”

Faciliteren

Het Initiatievenfonds is beschikbaar voor iedereen die een goed idee heeft om de eigen leefomgeving of sociale cohesie te verbeteren. Niet alleen verenigingen of organisaties, maar vooral ook particulieren, zo benadrukt Prent.
In januari 2019 was het startbedrag voor het initiatievenfonds € 124.300,-. Hiervan is tot op heden € 28.420,- toegekend aan initiatieven. Er is 30.000,- gereserveerd voor lopende initiatieven, waarvan de aanvraag op korte termijn te verwachten is. Het resterende budget vloeit terug naar de algemene reserve. Uit het overzicht blijkt dat lang niet alle aangemelde projecten betaald zijn uit het fonds. “Soms past het project binnen de reguliere begrotingsbudgetten,” legt de wethouder uit. “Andere keren is er geen geld nodig, maar kunnen wij faciliteren door de inzet van bijvoorbeeld materieel.”

Ondersteunen

Aanvragen tot vijfduizend euro kunnen in aanmerking komen voor volledige vergoeding. Wanneer er meer gevraagd wordt, verdelen de gemeente (2/3) en de initiatiefnemer (1/3) de kosten. Het maximale subsidiebedrag is 10.000,- euro. “De kracht van het fonds is dat noch het initiatief noch de uitvoering bij de gemeente liggen. Het is echt van de burgers en als gemeente ondersteunen wij slechts. Of dat nu financieel is, of door hulp te bieden bij procedures of uitvoering.”

Kerncoördinatoren

De aanstelling van kerncoördinatoren heeft volgens Prent een positieve rol gespeeld bij het succes van het fonds. “Zij staan in direct contact met het dorp, pikken signalen snel op en verwijzen actief naar het Initiatievenfonds. Ook zorgen zij voor korte lijntjes tussen de initiatiefnemer en de verantwoordelijke gemeentelijke afdeling.”

Vuelta

Projecten die sinds de lancering van het fonds zijn gerealiseerd zijn onder meer de natuurspeeltuin in Steenbergen-Zuid, het Klaproosviaduct op de Welberg en de Kwiekbeweegroute bij Kakelbont in Dinteloord.
Wethouder Prent kijkt vol verwachting uit naar de projecten die voor 2020 op de rol staan zoals hondenspeelvelden in Steenbergen, Welberg en Dinteloord en een visvijver in Kruisland.  “Met een beetje geluk zien we het kunstwerk dat de Stadsraad Steenbergen realiseert op de rotonde van de N257 misschien wel voorbij komen op internationale televisie tijdens de doortocht van de Vuelta in augustus.”
Inwoners of organisaties met een goed idee kunnen hierover contact opnemen met de afdeling Welzijn & Zorg via 14 0167. De wethouder hoopt dat veel mensen er gebruik van maken. “Het geld is er, al ontbreekt het soms wel aan de menskracht en de uren binnen de organisatie om snel te handelen. In overleg met de initiatiefnemer komen we er wel aan uit.”

Foto: Bij goed weer is het lekker zitten op het bankje dat dankzij het Initiatievenfonds werd gerealiseerd bij Fort Henricus. Het idee kwam van Leefbaarheid De Heen waarvan Piet de Jong voorzitter is. Volgens hem is het bankje een mooie toevoeging aan de recreatieve routes. De prullenbak ernaast zorgt er volgens bovendien voor dat er minder zwerfafval in de natuur komt. Dit jaar hoopt Leefbaarheid De Heen met behulp van het fonds een flink aantal plantenbakken te realiseren op het dorp.

Door: Dasja Abresch