Wethouder Petra Lepolder: ‘Verhuizing Lidl naar locatie Auto Kar nog geen gelopen race’

STEENBERGEN – Of de Lidl al dan niet verhuist naar de locatie Auto Kar aan de Van Bredastraat in Steenbergen, is volgens wethouder Petra Lepolder nog altijd een open discussie en geen gelopen race. Ja, het college verleent in principe medewerking aan de relocatie, maar dan moet er nog wel aan de nodige randvoorwaarden worden voldaan. Onder meer aan de eis dat de huidige locatie van Lidl aan de Burgemeester van Loonstraat geen detailhandelsbestemming meer heeft. Ook moet nog blijken of de benodigde bestemmingsplanwijziging op die locatie wel mogelijk is.

Eerder deze week werd bekend dat de supermarkt het huidige autobedrijf aan de Van Bredastraat als potentiele nieuwe vestigingsplaats ziet. Al in 2011 liet het concern weten in de toekomst met ruimtegebrek te kampen dat niet opgelost kon worden binnen het gebied aan de Burgemeester van Loonstraat.  Volgens het college heeft Lidl voldoende aangetoond dat er in het centrumgebied geen ruimte is en verleent om die reden medewerking aan vestiging in Steenbergen-Zuid.

Kaders

Deze medewerking is echter wel met voorwaarden omkleed. “Zo moet in dat geval de bestemming detailhandel op de huidige Lidl-locatie komen te vervallen,” aldus de wethouder. Dat belooft een lastige opgave te worden aangezien het concern het pand huurt en er dus geen zeggenschap over heeft. “Het is aan Lidl om daar met de eigenaar aan uit te komen. Als gemeente bemoeien wij ons daar verder niet mee. Wij stellen alleen de kaders waarbinnen een en ander kan,” aldus dewethouder.

Er is sowieso nog een lange weg te gaan alvorens van een daadwerkelijke verhuizing sprake kan zijn. Vooralsnog heeft het plan alleen de instemming van het college, maar het is uiteindelijk aan de raad om de bestemmingsplanwijziging goed of af te keuren. Bij een dergelijke procedure horen uiteraard ook nog de gebruikelijke inspraak- en bezwaarprocedures. Niet in de laatste plaats moet er nog een geschikte nieuwe locatie komen voor  Auto Kar.

Achteraf spijt

De aangekondigde verhuizing is in slechte aarde gevallen bij het Retail Platform Steenbergen dat onaangenaam verrast reageerde. “In 2015 hebben wij, desgevraagd door de gemeente, onze visie gegeven op relocatie van supermarkten buiten het centrum,” vervolgt De Bruin. “We hebben het college toen dringend geadviseerd er niet aan te beginnen. Steenbergen is niet de eerste gemeente die supermarkten buiten het koopcentrum zet en zal ook niet de eerste zijn die er achteraf spijt van krijgt.”

One-stop-shopping

Volgens de voorzitter gaat het voornemen dwars in tegen het project ‘Hart voor de Stad’ waarmee retail, gemeente, horeca en andere belanghebbenden een nieuwe impuls aan het koopcentrum geven. “In het onafhankelijke rapport dat ten grondslag ligt aan ‘Hart voor de Stad’ staat dat een groot minpunt van het centrum van Steenbergen is dat de supermarkten te ver buiten de kern liggen. Dat het college vervolgens toch instemt met een verplaatsing van een supermarkt naar helemaal buiten het centrum ervaren wij, op zijn zachtst gezegd, als teleurstellend.” De voorzitter vreest dat de effecten van een verplaatsing niet zijn meegenomen in de overwegingen. De Bruin, eigenaar van de HEMA’s in Steenbergen en Halsteren weet waar hij het over heeft. “De kracht van Halsteren is juist dat er een supermarkt in het centrum is. Dat past binnen het principe one-stop-shopping. Mensen pakken na het boodschappen doen echt de auto niet om naar de stad te rijden.“