‘Wethouder met meerdere gezichten…?’

STEENBERGEN – ,,Waterdicht bewijs heb ik niet, maar wel sterke aanwijzingen dat wethouder Vincent van den Bosch onder twee alter ego’s actief is geweest op Facebook en op die manier mensen onheus heeft bejegend.’’ PvdA-fractievoorzitter Willem van den Berge wil zijn bevindingen later deze week liefst in het openbaar aan de orde stellen. Van den Bosch verwijst de aantijgingen naar het rijk der fabelen.

,,Op dit niveau wil ik eigenlijk niet eens discussiëren. Waar gaat dit heen? Ik vind het een misselijk makende situatie worden,’’ reageert de D66-wethouder desgevraagd.

Hij raakte afgelopen week in opspraak door zijn confrontatie met de Steenbergse video-blogger Vladimir Hornicek, waarvan de beelden inmiddels wijdverbreid zijn.

In de oordeelsvormende raadsvergadering van woensdagavond bood Van den Bosch weliswaar zijn excuses aan, maar het is nog afwachten of een politieke meerderheid achter hem blijft staan.

‘Ik krijg veel steunbetuigingen’

,,Ik ga ervan uit dat er in de besluitvormende raadsvergadering een motie van wantrouwen tegen mij wordt ingediend, maar zie de uitslag van de stemming met vertrouwen tegemoet,’’ aldus Van den Bosch, die zich sowieso gesteund weet door de fractie en het bestuur van D66.

‘Het optreden van Vincent is te betreuren, maar in het licht van de grimmige sfeer rond het vluchtelingendebat wel te begrijpen’, zo laat de partij weten, waarbij ook wordt gesteld dat Van den Bosch zowel onder werktijd als privé regelmatig op belastende wijze wordt benaderd door de ‘filmende meneer’.

,,Ook van mensen buiten de partij krijg ik veel steunbetuigingen,’’ stelt de wethouder, die wat Willem van den Berge betreft echter onmogelijk te handhaven valt. Naast het ‘filmincident’ neemt de PvdA’er ook het Facebook-verhaal hoog op.

‘G. van Boven’ en ‘Saskia Zijdig’

,,Ik heb geen vertrouwen in iemand die zich niet kan beheersen en zich volgens mij dus ook onder verschillende aliassen in het politieke debat heeft gemengd. Eerst als de onbekend gebleven ‘G. van Boven’, die over vertrouwelijke informatie bleek te beschikken met betrekking tot de bestuurscrisis, waardoor burgemeester Bolten moest vertrekken.''

,,De foto’s van ‘Van Boven’ zijn te herleiden tot zakenpartners van Vincent van den Bosch en dat was recent wéér het geval toen op Facebook ineens ene Saskia Zijdig opdook, die het met name voor de wethouder opnam. ,,Iemand van wie op internet geen snipper bewijs is terug te vinden dat zij daadwerkelijk zou bestaan, terwijl ze zich als communicatiedeskundige voordeed.’’

‘Ik ben niet erg actief op Facebook’

Daags nadat Van den Bosch het landelijke nieuws haalde vanwege zijn uitval tegenover Hornicek, was dat account plotseling verdwenen.’’ ,,Ik ben niet erg actief op Facebook en kan alleen maar zeggen dat ik een poosje geleden Facebook-vrienden met haar ben geworden, zoals wel meer mensen uit de plaatselijke politiek, omdat zij zich presenteerde als iemand met een positievere kijk op Steenbergen,’’ reageert Van den Bosch.

,,Ik heb haar nooit in het echt ontmoet. Ik vind het echter nogal lachwekkend om te denken dat als iemand positief over mij is, ik dit alleen maar zelf zou kunnen zijn.'' De beweringen van Van den Berge noemt hij ‘klinkklare onzin’.

Politie-onderzoek

Hetgeen Van den Berge heeft kunnen achterhalen, wil hij  aanstaande donderdagavond presenteren in het presidium, het overlegorgaan van alle fractievoorzitters en de burgemeester. Als het aan Michel Lambers van de Volkspartij ligt, gebeurt dat niet in het openbaar, omdat het over personen gaat. De ‘Facebook-kwestie’ klinkt hem evenwel zeer bekend in de oren.

,,Veel informatie valt inderdaad te herleiden naar Van den Bosch. ‘Van Boven’ en hij lijken één en dezelfde persoon te zijn. Tot die conclusie ben ik ook al eerder gekomen en in verband met de lasterlijke brieven van ‘Van Boven’ heb ik daarvan ook aangifte gedaan bij de politie.’’

‘Ik ben er klaar mee’

,,Het onderzoekt loopt nog, ik had liever nog even op de uitkomst daarvan gewacht. Als het nu in de openbaarheid komt, is het aan de rijksrecherche om een en ander verder te onderzoeken.’’

Evenals Van den Berge – ‘ik ben er klaar mee’ – meent Lambers overigens dat Van den Bosch dit alles niet moet afwachten, maar uit eigen beweging het politieke toneel in Steenbergen dient te verlaten.