Wethouder Lepolder: “Maximale maatregelen voor bewoners proberen te bewerkstelligen”

STEENBERGEN – Nu minister Kamp bekend heeft gemaakt dat het 380 kV-tracé ten zuiden van Steenbergen komt te liggen, halen veel inwoners opgelucht adem. Echter niet allemaal. Ter hoogte van de Wildenhoekstraat in Kruisland schampt het tracé nog net Steenbergs grondgebied. “Het gaat om enkele huishoudens voor wie het erg vervelend is,” aldus wethouder Petra Lepolder. “Ik ga binnenkort naar hen toe met de vraag wat ik voor hen kan betekenen. Met die opdracht ga ik vervolgens naar Tennet, de energieprovider om te proberen het maximum aan compensatiemaatregelen voor hen te bewerkstelligen.”

Het voorgenomen tracé komt overeen met het adviestracé van de samenwerkende overheden in West-Brabant, waar breed bestuurlijk draagvlak voor is. Dit tracé veroorzaakt zo min mogelijk nieuwe doorsnijdingen van het landschap. Het bundelt over de gehele lengte met de bestaande 380 kV-verbinding en/of andere infrastructuur, waardoor de landschappelijke impact beperkt blijft.

Falen kan altijd nog

De wethouder is blij met de woorden van waardering die minister Kamp bij het bekendmaken van het besluit uitsprak richting de samenwerkende overheden in West-Brabant die tot een gedragen advies kwamen. “Aan het begin van het traject waren veel gemeenten sceptisch over de kans van slagen. Ik heb toen gezegd ‘we kunnen altijd nog falen, maar laten we het eerst proberen’. Ik ben er echt trots op dat we met elkaar dit resultaat hebben bereikt, mede dankzij de inspanning van een van onze eigen ambtenaren die in het schrijfteam zat.”

Niet voor de eeuwigheid

De wethouder geeft haar reactie tijdens de inloopavond over de windturbines in de Karolinapolder die voor 2020 opgeschaald moeten worden om zodoende aan de afspraken in het Energieakkoord te kunnen voldoen. “We moeten allemaal een bijdrage leveren binnen het energievraagstuk. We willen per slot van rekening ook allemaal dat een apparaat het doet wanneer we het in een stopcontact steken en dat er licht gaat branden wanneer we op de schakelaar drukken. Als land zijn wij gewend dat veel van onze transportleidingen ondergronds gaan. Onze bodem is daarvoor geschikt en de afstanden zijn gering. In Amerika bijvoorbeeld gaat bijna al het energietransport over land.“

“Er is veel vraag naar energie en de fossiele brandstoffen raken op,” vervolgt Lepolder. Windturbines, zonnepanelen en andere duurzame energievormen zijn voor dit moment de beste oplossing  al geloof ik niet dat de vorm voor de eeuwigheid is. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op en zullen uiteindelijk leiden tot een manier die veel minder ingrijpend is in het landschap. Tot het zover is, moeten we wel stappen met elkaar blijven maken anders komen we er niet.”

Het beeld dat Adrie de Rijke in zijn voortuin aan de Steenbergse Gagelweg zette als protest tegen de mogelijke komst van het 380 kV-tracé in zijn achtertuin, kreeg vorige week een feestelijk tintje. In plaats van  de tekst ‘NEE 380 kV’ kan de passant nu de goede tijding ‘Hoera hier komt geen tweede 380 kV’ lezen. Ook de vlag ging in top.

Op de plattegrond het 380kV-tracé waar minister Kamp de spreekwoordelijke ‘klap’ op gegeven heeft.

(Door Dasja Abresch)