Wethouder Esther Prent, Sport Zaken

[ Inwoners van de gemeente Steenbergen geven hun persoonlijke reactie op de coronacrisis die onze gemeenschap treft ].

“Het coronavirus zorgt voor een forse crisis. Ook voor het verenigingsleven in onze gemeente. Hoe zwaar de verenigingen worden getroffen is nog niet helemaal duidelijk. Je kunt al wel bedenken dat verenigingen die zonder bijvoorbeeld kantine inkomsten komen te zitten een flink probleem hebben. En ook wanneer lidmaatschappen worden opgezegd door leden die financieel getroffen worden. Belangrijk is nu om eerst goed te inventariseren wat de gevolgen voor elke vereniging, club of stichting zijn. En om te zien welke hulp vanuit het rijk komt. Hiermee is met name de vereniging Sport en Gemeente in overleg. En ook binnen onze gemeente wordt dit op alle niveaus opgepakt. Belangrijk voor de getroffenen is dat we kijken hoe we hier samen doorheen komen. Er is een brief in de maak die naar alle verenigingen wordt gestuurd waarin zij worden gevraagd om de gevolgen aan te geven. Daarnaast wil ik graag kwijt dat ieder zich vrij moet voelen om contact met ons op te nemen. Dat kan via de reguliere algemene telefoonnummers”.