Wethouder blij met hoge waardering voor WMO-ondersteuning

STEENBERGEN – Van de 1000 inwoners die zijn aangeschreven voor deelname aan het cliëntervaringsonderzoek met betrekking tot de ondersteuning vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) hebben er 379 gereageerd. Hun waardering kwam uit op een 8,4.

Daarmee is Zorg-wethouder Koos Krook blij. “Een 8,4 voor de kwaliteit van de ondersteuning is prachtig! Dat is een mooie pluim voor alle inzet van onze Wmo collega’s bij Vraagwijzer! Maar natuurlijk gaan we niet achterover leunen, we gebruiken het onderzoek juist om onze dienstverlening verder te verbeteren.”

Bij het onderzoek kwamen zaken als contact met medewerkers van Vraagwijzer en de kwaliteit en het effect van de ondersteuning aan de orde. Ook waren er vragen over de ondersteuning die aan mantelzorgers en vrijwilligers wordt gegeven.
Uit de reacties blijkt dat er een lichte stijging in de tevredenheid waarneembaar is ten opzichte van vorig jaar.

Verbeterpunten

Er zijn nog wel verbeterpunten. Zo weet 60% van de respondenten niet wat een onafhankelijk cliëntondersteuner voor hen kan betekenen en ook niet wat een vrijwilliger aan ondersteuning kan bieden. Bij dat laatste ligt een taak voor het Vrijwilligers Informatiepunt Steenbergen.

Vinger aan de pols

Vanaf dit jaar werkt de gemeente Steenbergen met een doorlopend cliëntervaringsonderzoek. Vanaf het moment dat een inwoner ondersteuning ontvangt krijgt hij of zij drie maal per jaar een korte vragenlijst. Hierdoor kan de gemeente sneller anticiperen op tussentijdse resultaten van het onderzoek.