Wethouder belooft verbeterslag voor onderhoud openbare ruimte

STEENBERGEN – De PvdA kreeg gisteravond geen meerderheid geschaard achter haar voorstel om stevig in de buidel te tasten om een inhaalslag te maken voor het onderhoud van de openbare ruimte in heel de gemeente, die er volgens de fractie op veel plekken allesbehalve toonbaar bij ligt. Wethouder Cors Zijlmans beloofde echter wel dat er met ingang van volgend jaar, vooralsnog met de beschikbare middelen, een flinke verbeterslag wordt gemaakt.

Zijlmans ontkende niet dat er het nodige werk aan de winkel is, om de openbare ruimte een beter aanzien te geven. De PvdA toonde gisteravond – in de raadsvergadering over de begroting – met foto’s uit Dinteloord aan, dat het beheer van straten, straatmeubilair en groenvoorzieningen ernstig te wensen overlaat. 

,,In slechts een uurtje hadden we tachtig foto’s gemaakt en zo zal het ook gaan in de andere kernen die we nog gaan bezoeken met ditzelfde doel,’’ hield fractievoorzitter Willem van den Berge het gemeentebestuur voor.

De meeste partijen vonden zijn pleidooi wat overdreven. ‘Je kunt ook meer dan genoeg mooie foto’s maken’, luidde het verweer, al viel er links en rechts ook wel medestand te beluisteren. 

'Vreselijk ons best doen'

Het ging de overige partijen evenwel te ver om, zoals de PvdA voorstelde, een half miljoen uit de vrije reserve te halen ten bate van een grootschalige inhaalslag in 2015 en kwaliteit beter onderhoud in de periode daarna, à 100.000 euro per jaar.

,,We gaan er vreselijk ons best voor doen om volgend jaar een verbeterslag te maken, of we dat in één jaar helemaal voor elkaar krijgen kan ik nu nog niet beloven, maar we zijn er druk mee bezig,’’ aldus wethouder Zijlmans, die denkt toe te kunnen met de beschikbare middelen voor deze werkzaamheden. ,,Mocht er meer geld nodig zijn, dan kom ik vanzelf terug bij de raad.’’

Een motie van D66 haalde het gisteravond overigens wel: deze partij stelde om volgend jaar voor 50.000 euro te besteden ter stimulering van de burgerparticipatie bij het beheer van openbaar groen, of te wel het zelf onderhouden van plantsoenen en grasveldjes door buurtbewoners. 

Het viaduct van de rondweg om Steenbergen bij Welberg biedt ook al geruime tijd geen beste aanblik.