Westbrabantse gemeenten gaan zich samen inzetten voor arbeidsmigranten

REGIO – De zestien gemeenten die samenwerken in de regio West-Brabant tekenden vorige week vrijdag 9 juli een afspraak om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren.

De problemen van arbeidsmigranten zijn duidelijk: vaak slechte huisvesting, uitbuiting, mensen hebben geen woning meer als het werk bij een werkgever stopt, geen toegang tot (medische) voorzieningen.  Gemeenten, provincie Noord-Brabant en Regio West-Brabant spreken af hoe ze dit als overheden samen gaan verbeteren. Door ruimte te maken voor goede huisvesting, kwaliteitseisen te stellen aan nieuwe huisvesting en het beheer daarvan en arbeidsmigranten beter wegwijs te maken in hun tijdelijke woonplaats.

28.000 arbeidsmigranten werkzaam in West-Brabant

In de regio West-Brabant werken ruim 28.000 arbeidsmigranten. Vaak in de topsectoren agrofood/biobased en logistiek, de industrie of bij toeleverende bedrijven. Zij houden onze economie draaiend. Nu, maar ook in de toekomst heeft West-Brabant deze aanvullende arbeidskrachten hard nodig. Daarvoor willen de West-Brabantse overheden optimale randvoorwaarden creëren, bijvoorbeeld voor goede en humane huisvesting, scholing, zelfbeschikking, gezondheid, participatie en draagvlak in de samenleving. De urgentie ligt bij het oplossen van de huisvestingsopgave. In september 2021 worden concrete stappen besproken met werkgevers, huisvesters en maatschappelijke organisaties die lokaal en regionaal actief zijn.