West Brabantse Waterlinie wordt toeristische trekpleister

STEENBERGEN – Na honderden jaren vergetelheid en verval, herrijst de West Brabantse Waterlinie langzaam als een Phoenix uit de as van de geschiedenis. Met een uitzichttoren bij het Benedensas, de renovatie van de Steenbergse haven en de metamorfose van De Blauwe Sluis gaat 2016 de analen in als het ‘Doe-jaar’ voor het project. Dit tot vreugde van Petra Lepolder, wethouder Recreatie en Toerisme: ,,We gaan grote stappen zetten om van de historische verdedigingslinie een toeristische trekpleister te maken waar Steenbergen trots op kan zijn.”

De West Brabantse Waterlinie is in de 16e en 17e eeuw aangelegd om de opmars van de Spanjaarden te stuiten met de kracht van het water. Diezelfde kracht wordt in de 21e eeuw juist gebruikt om de bezoeker van buiten naar binnen te verleiden. Door de in verval geraakte forten en kenmerkende punten van de linie te versterken wordt de waterlinie van weleer de toeristische rode draad van de toekomst.

Trots op eigen gebied

De West Brabantse Waterlinie is niet alleen bedoeld om onze regio op de kaart te zetten, benadrukt de wethouder. ,,Maar ook als impuls voor het historisch besef en daarmee samenhangend de trots van inwoners en ondernemers voor hun eigen gebied. Er is eigenlijk weinig kennis over de West Brabantse Waterlinie en de rol die de gemeente Steenbergen daar in speelt. De mensen kennen wel de losse onderdelen – Benedensas, Fort Henricus, Bovensas – maar weten vaak niet dat deze punten met elkaar verbonden zijn.”

Kwaliteitsimpuls

Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door provinciale steun, en is een samenwerkingsverband tussen alle belanghebbenden in het gebied: gemeenten, waterschap natuurmonumenten en maatschappelijke organisaties. En niet in de laatste plaats de ondernemers die in de toekomst de financiële dragers onder de Waterlinie zullen moeten zijn.

,,De combinatie met de omringende natuur biedt beperkingen maar vooral veel kansen,” aldus de wethouder, die hoopt dat belangstellenden zich melden bij de gemeente. ,,Als gemeente doen we er alles aan om ondernemers te accommoderen. Het leidt tot een kwaliteitsimpuls van een omgeving die van zichzelf al interessant is.”

De lucht in

In september 2014 werd de aftrap van het project gegeven bij het Benedensas in De Heen. De bunker aan Heense zijde werd vorig jaar ingericht als informatieruimte en zal dit jaar figuurlijk de lucht ingaan met de realisatie van een uitkijktoren bovenop het verdedigingswerk. Het biedt degene die de klim waagt een ongeëvenaard uitzicht op de omringende Slikken van De Heen, de Dintelse Gorzen en het Volkerak in de verte.

Wie vanaf De Heen de route volgt, komt in Steenbergen terecht waar de jachthaven, de Recreatieve Poort van de West Brabantse Waterlinie, momenteel een stevige face-lift krijgt.

Metamorfose

De meest ingrijpende metamorfose van dit jaar ondergaat het gebied rond De Blauwe Sluis aan de Kruislandsedijk. Wat nu niet meer dan een onbestemd parkje aan het begin van de weg naar het Bovensas is, wordt in de nabije toekomst een gebied met een heel eigen karakter. In de toekomst kan de recreant aan beide zijden van de dijk van de natuurlijke omgeving genieten middels een wandelverbinding die onder de weg in de voormalige Beatrixsluis wordt aangelegd. Ook voor de kanovaarder is het dan mogelijk om een route vanaf de Vliet te vervolgen in het krekengebied. En andersom uiteraard.

In harmonie met de omgeving

De wethouder vindt De Blauwe Sluis een voorbeeld van de kracht van ondernemers die er potentieel economische ontwikkelingen zien. ,,Een goed voorbeeld daarvan is het logement De Blauwe Sluis, het plan voor de realisatie van enkele kleine vakantiewoningen en de vestiging van een wijnboer in het gebied. Meerdere recreatieve elementen die het gebied mooier, aantrekkelijker en ‘beleefbaarder’  maken, en toch in harmonie zijn met de omgeving.”

Fort Henricus

De werkzaamheden van het project worden afgerond in 2017. In dat jaar gaat onder meer Fort Henricus op de schop. De contouren van het oude fort worden verder hersteld. Ook verrijst er een uitkijktoren, een cadeau dat oud-burgemeester Jan Hoogendoorn kreeg bij zijn afscheid in 2012. Nu nog een ondernemer die brood in het fort ziet. Petra Lepolder ziet het in ieder geval helemaal zitten. ,,Het is een mooi plekje met veel potentie; zowel van landzijde als van de zijde van de Vliet. De kunst is om er de optimale balans tussen ecologische natuurwaarden en het benutten ervan te vinden.”

Voor meer informatie over het project: www.westbrabantsewaterlinie.eu