Werkzaamheden nieuwbouw kleedlokalen v.v. Steenbergen verlopen ondanks tegenvaller naar wens

Zoals eerder gemeld in deze krant is v.v. Steenbergen half maart jl. gestart met de werkzaamheden voor de bouw van 8 nieuwe kleedlokalen op het sportpark aan de Seringenlaan. Deze komen ter vervanging van een 4-tal gedateerde lokalen van meer dan 44 jaar oud. En hoewel er vanaf de straat nog niet veel van is te zien is er de afgelopen weken toch al heel veel gebeurd.

Nadat aannemersbedrijf A. van Tilburg uit Nieuw-Vossemeer op 16 maart was begonnen met de sloop van de oude kleedlokalen bleek – nadat alle gesloopte materialen waren opgeruimd en de fundering was uitgegraven – dat er toch meer grondverbetering noodzakelijk was dan in eerste instantie gedacht.

Een tegenvaller die niet was voorzien en die ervoor zorgde dat er meer zand voor de fundering moest worden uitgegraven dan gedacht en er meer geel zand moest worden aangevoerd en worden afgetrild dan was voorzien.

Deze tegenvaller zorgde er ook voor dat er een kleine twee weken later dan gepland kon worden begonnen met het aanbrengen van de benodigde E.P.S. bekistingselementen, de wapeningskorven voor in de fundering en de beton voor de fundering.

Maar nadat op 23 april de beton voor de fundering was gestort kon de week daarop de aanvoer plaatsvinden van het extra benodigde geel zand voor onder de vloer en kon dat zand worden afgetrild.

In de editie van Steenbergse Courant van deze vrijdag 14 mei staat hierover een uitgebreid artikel van John Rommers met meer informatie.
Word lid van Steenbergse Courant voor slechts 42 euro per jaar en ontvang de krant binnen de bebouwde kom elke week in de bus. Daarnaast krijgt u de krant wanneer u dat wenst ook gratis digitaal toegestuurd.

Beelden bij dit artikel