Werkgroep Dinteloord komt met manifest tegen plannen huisvesting arbeidsmigranten

DINTELOORD – De actiegroep waarin verontruste Dinteloorders zich onlangs hebben verenigd, heeft een naam gekregen: Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord (WBL). Voornaamste doel van deze werkgroep is protesteren tegen de plannen van de gemeente om een woonwijk te bouwen waar 250 arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden.
Volgens de inhoud van hun manifest zijn deze bouwplannen de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen bij de inwoners van Dinteloord. “Het begon met het AFC, toen de A4, vervolgens plannen voor de hogere windmolens en nu huizen voor arbeidsmigranten. De maat is vol”, zo luidt de tekst.

Elke inwoner van Dinteloord kan zich aansluiten bij de werkgroep, en er is vooralsnog geen formeel bestuur. Leon Aanraad is woordvoerder namens de groep die op dit moment nog uit zo’n 20 mensen bestaat. “Het doel is om zoveel mogelijk Dinteloorders te mobiliseren om in actie te komen tegen deze plannen. Het is noodzakelijk om de woonomgeving en de leefbaarheid van ons dorp te beschermen, voor nu en in de toekomst.”

Werkgevers ook de lasten dragen

In het manifest staan een aantal redenen opgesomd waarom de werkgroep de huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Noordlangeweg ongeschikt vindt. Zo denken de leden dat deze arbeidsmigranten niet zullen integreren en vinden ze vooral de plek zo dicht bij de woonkern ongeschikt. “En dat geldt nog nadrukkelijker voor deze AAA-locatie, zo bepalend voor de uitstraling van Dinteloord. Wij vinden dat diegenen die de lusten hebben, de werkgevers, ook de lasten moeten dragen. Dus de huisvesting zou op hun terrein moeten worden gerealiseerd of in ieder geval zo dicht mogelijk bij de werklocatie op het AFC.”

Website

Als eerste zullen de leden van de werkgroep zich richten op hun eigen website, behoudleefbaarheidindinteloord.nl. Hier komt alle informatie op te staan. Verder zullen ze zich nog beraden op andere acties zoals bijvoorbeeld flyeren.
Omdat de werkgroep de leefbaarheid van Dinteloord als breed doel ziet, is samenwerking met de andere actiegroep, Dinteloord tegen MEGAmolens, niet uitgesloten, aldus Leon Aanraad.

Foto: Volgens Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord is de beoogde locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Noordlangeweg een volstrekt verkeerde keus.
Tekst en Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant