Welkome cheque voor Ontmoetingswinkel

STEENBERGEN – Afgelopen woensdag (21 juli) ontving Rian Liefhebber van de Ontmoetingswinkel een cheque van 750 euro van ‘Sociëteit Contact’. Hiermee onderstreept deze vereniging hoe belangrijk zij het werk van Rian Liefhebber vindt.

De West-Brabantse vereniging Contact – een sociëteit voor 55-plussers – schenkt jaarlijks een bedrag aan organisaties die belangeloos ouderen, zwakkeren of slachtoffers in West-Brabant ondersteunen. Dit jaar kozen de sociëteitsleden unaniem voor ondersteuning van de Ontmoetingswinkel. Rian Liefhebber was enorm verrast met de donatie. Bij het in ontvangstnemen van de cheque gaf ze het belang van een ontmoetingsplek zoals de Ontmoetingswinkel in Steenbergen dat is. Samen met haar vrijwilligers brengt zij mensen die in een sociaal isolement zitten bij elkaar te brengen. Hiervoor zijn inwoners uit de gemeente Steenbergen en naaste omgeving welkom in de winkel in de Kaaistraat. Hier wordt ook goede tweedehands kleding aangeboden en tal van zelfgemaakte artikelen