Welbergse kerk decor voor brandweerwedstrijd

WELBERG – Passanten bij de Corneliuskerk werden opgeschrikt door de aanwezigheid van een groot aantal brandweerlieden die in actie kwamen bij de Welbergse kerk. Brand? Een ongeval? Al snel wordt duidelijk dat het om een oefening moet gaan, althans dat is vaak de aanname. De oefening blijkt een brandweerwedstrijd te zijn, georganiseerd door het brandweercorps van Steenbergen.

Aan de wedstrijd namen tien corpsen deel. Kruisland, Oud-Gastel, Tholen, Waalwijk, twee teams uit Sprang Capelle, Kruiningen, Dussen, Oudekerk aan de IJssel en Sluiskil.

Een dergelijk wedstrijd wordt normaliter eens per vier jaar gehouden. Al is deze in Steenbergen blijkbaar een uitzondering, want ook twee jaar geleden organiseerde het Steenbergse corps al een wedstrijd. Toen was het politiebureau aan de Molenweg het wedstrijddoel. “We hebben van het ABWC – Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité – het verzoek gekregen om deze wedstrijd te organiseren. Blijkbaar is onze aanpak de vorige keer heel goed bevallen. We waren dan ook een goede gastheer”, vertelt Jack van Leent met een flinke grijns.

Geen spelletje: 144 beoordelingspunten

Overigens is een brandweerwedstrijd niet zomaar een spelletje. Het is een uitstekende oefenmogelijkheid. “Het gaat er om dat de lessen en de leerstof uit de opleiding op een goede manier worden toegepast. Tijdens de wedstrijd worden de deelnemers op niet minder dan 144 punten beoordeeld. Daarbij gaat het om veiligheid, efficiency. De plaatsing van het voertuig wordt beoordeeld. Gekeken wordt hoe de pompbediende zijn taken uitvoert. Hoe de bevelvoerder de zaken aanpakt. Welke bevelen hij geeft, welke beslissingen hij neemt en waarom. Hoe de teamleden de calamiteit benaderen enzovoort.  Alles moet exact volgens de procedures worden uitgevoerd. Er worden punten gegeven en de beste twee van deze wedstrijd stromen door naar de gewestelijke wedstrijden en uiteindelijk naar de landelijke. Overigens ons eigen team mocht deze wedstrijd natuurlijk niet meedoen, omdat wij verantwoordelijk zijn voor de organisatie. Bij andere wedstrijden boeken we wisselende resultaten. Maar we zijn al eens Nederlands kampioen geweest. Dat was begin 2000.

De toedracht

In de wedstrijd krijgt een deelnemend team een oproep. Er wordt een locatie doorgegeven waar de calamiteit plaats vindt. Het kan gaan om een brand of om een ongeval. In dit geval betrof het een 1-1-2 melding. Iemand belde in paniek op. Hij zat bekneld. Aangekomen bij de Welbergse kerk moet het betreffende team eerst uitdokteren wat er aan de hand is. In de kerk is een zangkoor druk aan het oefenen, met orgelmuziek. Voor de kerk staat een auto geparkeerd. Hierin treffen de brandweerlieden een logboek aan. Dat blijkt van een klokkenmonteur te zijn. Wanneer de deelnemers op het idee komen om de auto ook eerst te controleren zouden ze begrepen hebben dat de monteur blijkbaar zich blijkbaar in de klokkentoren bevindt. Hier is brand uitgebroken na een kortsluiting. De brandweerteams aan wie dit alles ontgaan is hebben het moeilijk. Er gaat veel tijd verloren.

Vanavond is de prijsuitreiking. Dan wordt duidelijk welk team met de eer gaat strijken en welke twee teams door kunnen naar de gewestelijke wedstrijd.

tekst en foto's: Peter Vermeulen©Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl