Welbergse Angelusklok naar bevrijdingsmonument in Canada

WELBERG – De werkgroep Bevrijdingsmonument Welberg heeft besloten de Angelusklok uit de Corneliuskerk, die enige tijd dienst deed in de klokkenstoel aan de Canadezenweg, te schenken aan het South Alberta Light Horse Regiment, dat in het Canadese Edmonton eenzelfde bevrijdingsmonument wil oprichten. De werkgroep hoopt op bijdragen vanuit de bevolking om de kosten voor het gereedmaken en verzenden van de Angelusklok, geschat op 3500 euro, te kunnen betalen.

Ook de parochie is het ermee eens dat de Angelusklok, die tot 2005 in de Corneliuskerk hing, gratis beschikbaar wordt gesteld om voortaan bij herdenkingsgelegenheden in Edmonton te worden geluid.

Het South Alberta Light Horse Regiment, dat een speciale vriendschapsband heeft opgebouwd met Welberg en Steenbergen, liet de werkgroep eind vorig jaar weten van plan te zijn een heuse kopie te willen gaan maken van het Welbergse bevrijdingsmonument, dat in 2005 in gebruik werd genomen. Kort na de herdenkingsceremonie in 2010, werd de originele bronzen klok eruit gestolen. De Angelusklok uit de Corneliuskerk fungeerde daarna tijdelijk als vervanger.  

De werkgroep wil de klok in augustus officieel overdragen en treedt binnenkort naar buiten met een sponsoractie. Wie sowieso al een bijdrage wil leveren, kan een donatie overmaken op NL66 RABO 0101 4712 46, t.n.v. bevrijdingsmonument Welberg. De meest vrijgevige donateurs krijgen een schaalmodel van de Welbergse bevrijdingsklok.