‘Welbergenaren voelen zich betrokken bij hun dorp’

WELBERG – Maar liefst 31% van de Welbergse huishoudens heeft gehoor gegeven aan de oproep van de Dorpsraad Welberg om middels een enquête mee te denken over de beste invulling van het dorpshart. Voorzitter Bart Mangnus is dik tevreden met het eindresultaat. “Hieruit blijkt dat de inwoners van de Welberg erg betrokken zijn bij hun dorp. Dat maakt dat wij ons als dorpsraad gedragen voelen in onze gesprekken met de gemeente.”

De Gemeente Steenbergen is voornemens om in 2018 uitvoering te geven aan het Centrumplan Welberg. Het plangebied ligt, kort door de bocht, tussen de Corneliusstraat en de Pastoor Kerckerstraat. Om een idee te krijgen van de wensen van de Welbergenaren, organiseerde de gemeenteraad in april 2015 een beeldvormende vergadering om de meningen te peilen. In maart van dit jaar verfijnden het bestuur van ‘De Vaert’ en de Dorpsraad Welberg dit resultaat tijdens een meedenksessie voor (aspirant-)gebruikers van het gemeenschapshuis. De dorpsraad zette tot slot een enquête uit onder alle huishoudens van de Welberg waarin alle opgehaalde informatie nogmaals getoetst werd.

'Pius X onmisbaar'

De enquête leidde andermaal tot de bevestiging dat Welberg grote waarde hecht aan het voortbestaan van haar gemeenschapsvoorziening. Voor bijna 90% van de ondervraagden mag die bovendien in het huidige ‘Vaert’-gebouw blijven. Maar bij voorkeur van een meerderheid wel in een nieuw jasje dat is aangepast aan de wensen, eisen en het uiterlijk van de moderne tijd.

Al even gewaardeerd is basisschool Pius X die volgens de uitkomsten van de enquête door praktisch iedereen als “onmisbaar” voor het dorp wordt aangemerkt. Bijna de helft van hen is zelfs van mening dat de school uitgebreid moeten worden naar een brede school.

Spelen en wonen

Om het voorzieningenniveau in stand te houden, onderkent de Welberg dat een bescheiden mate van woningbouw noodzakelijk is. De meerderheid is van mening dat dit door inbreiding en niet door uitbreiding bewerkstelligd moet worden. Het voormalige voetbalveld van Sc Welberg ziet men als prima optie, mits dit in combinatie met een speelvoorziening voor de kinderen van het dorp gebeurt. “Sinds het vertrek van Sc Welberg is de ruimte in gebruik als speelveld. Dat is van toegevoegde waarde aangezien daar in de dorpskern een gebrek aan was. Negentig procent van de geënquêteerden wil het speelveld behouden al ziet de helft daarvan wel mogelijkheden om dit in combinatie met woningbouw te doen.”

'Jong en oud moeten noodgedwongen uitwijken'

De voorzitter is ervan overtuigd dat projectontwikkelaars of woningbouwcoöperaties te porren zijn voor een dergelijk kleinschalig project. “Bijvoorbeeld starterswoningen in combinatie met ouderenwoningen. Er bereiken ons voortdurend geluiden dat jongeren die graag op de Welberg willen blijven wonen noodgedwongen uitwijken naar Steenbergen omdat er geen woningen in hun prijsklasse zijn.“

De combinatie met ouderenwoningen lijkt Mangnus ideaal. We hebben de enquête gebruikt om 55-plussers specifiek de vraag te stellen waar zij in de toekomst willen wonen. 83% geeft aan graag op de Welberg te blijven. De helft daarvan koste wat kost, de andere helft overweegt verhuizing omdat het voorzieningenniveau op de Welberg te laag is. Dat is een uitkomst die we in de toekomst zeker verder uit zullen spitten.”

'Ruim 85% wil dat de kerk, of minstens de toren, overeind blijft'

Uit de resultaten blijkt verder dat de meeste ondervraagden vinden dat de verkeersveiligheid aan de Kapelaan Kockstraat beter kan. Ook moet de Boomvaart die door het dorp loopt behouden blijven en bij voorkeur zelfs meer toegankelijk dan nu het geval is.

Dat het dorp haar kerkgebouw niet graag verliest staat als een paal boven water. Ruim 85% wil dat de kerk, of dan toch minstens de toren, overeind blijft. “We beseffen dat noch de gemeente noch de dorpsraad hier iets over te zeggen hebben aangezien het gebouw in particuliere handen is. We kunnen de eigenaar wel het signaal meegeven dat de Welberg graag naar haar kerk kijkt.”

De uitslagen van de enquête en van de meedenksessie zijn inmiddels naar de gemeente verzonden. Van hieruit volgt een collegevoorstel richting de raad.