Welberg krijgt vijfde brug over de Boomvaart ter ontsluiting nieuwe woonwijk

STEENBERGEN – De voorgestelde woningbouw op het voormalige voetbalveld leverde woensdagavond tijdens de presentatie van het centrumplan Welberg nog de meeste discussie op. Met name de bewoners aan de Pastoor Kerckerstraat en de Laurentiusdijk wier tuinen aan die van de toekomstige percelen grenzen, zaten met de neus bovenop de kaart. Geïnteresseerde projectontwikkelaars krijgen de mogelijkheid om tussen de twintig en de dertig woningen te bouwen op de grasmat die nu in gebruik is als speelvoorziening. Woningbouw moet de kosten dragen voor de ontwikkeling van het plein rond gemeenschapshuis ‘De Vaert’. Over de plannen die hierover bestaan was het gros van de vijftig bezoekers enthousiast.

Er werden twee opties voor woningbouw voorgelegd aan de aanwezigen. De een omvatte een vierkant blok woningen met een groen binnenterrein, de ander een hoefijzeropstelling waardoor er een natuurlijk overgang van wonen naar plein ontstaat. Binnen het plan moet een gezonde mix aan levensloopbestendige, twee-onder-een-kap en rijwoningen komen, aansluitend bij de hedendaagse behoefte.

Parkeren

Een van de verrassingen in het plangebied is de nieuwe brug over de Boomvaart die de ontsluiting moet worden tussen het nieuwe woongebied en de Kapelaan Kockstraat. Daardoor kunnen de huidige smalle toe- en afvoerwegen naar het centrumgebied vervallen. Parkeren voor gemeenschapshuis en Pius X-school kan in de toekomst alleen nog langs de nieuwe ontsluitingsweg aan de noordzijde van De Vaert (langs de hoofdingang).

Schoolplein openbaar

De andere kant is volledige beschikbaar voor een gezellig, levendig plein waar de functies terras, spelen, aangenaam verblijven en evenementen een plaatsje krijgen. De Pius X-school heeft toegezegd een deel van haar schoolplein een openbare functie te geven. Het fietsenrek dat nu nog als lange afscheiding van het plein dient, draait als het ware een kwartslag naar binnen toe en wordt daarmee de grens tussen het afgesloten deel voor de onderbouw en het open deel voor de bovenbouw. “Vanuit de leerlingen krijgen wij altijd de kritiek dat het plein na schooltijd niet toegankelijk is,” legt directeur Defrie Tempelaars uit. “Dat denken we op deze manier op te lossen. Bovendien moet het plein en de fietsenstalling meer open worden, want er spelen zich op dit moment regelmatig onfrisse praktijken af in de nachtelijke uren.”

Ruwe vormen

De precieze invulling van het plein is onderwerp van gesprek binnen een aparte projectgroep die in oktober voor de eerste keer bijeenkomt. Belangstellenden konden zich hier gisteravond voor aanmelden. De leden bekijken met elkaar met welke elementen het plein optimaal benut kan worden. Als het aan de directeur van de school ligt, komen er de nodige natuurlijke speelvoorzieningen. “Ruwe vormen en natuurlijk elementen zijn leuk om mee te spelen en leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het kind.” De Dorpsraad Welberg mikt op een plein dat zo groen mogelijk is en waar voor iedere doelgroep iets te beleven valt.

Podiumtrap

Zoals het er naar uitziet krijgt de langzaam verkeersdeelnemer van de Welberg ook eindelijk de lang gewenste verbinding achterlangs de kerk. Met name voor de schoolgaande jeugd een hele verbetering. De enige automobilisten die het pad gaan gebruiken zijn de bezoekers van de begraafplaats en uitvaartverzorging Leeuw.

De Boomvaart zal na de herontwikkeling beter beleefbaar zijn, bijvoorbeeld door het water meer naar binnen te halen en er een podiumtrap neer te leggen. Gemeenschapshuis ‘De Vaert’ neemt binnen het centrumplan een aparte positie in. Het gebouw ondergaat een moderniseringsslag en zal door toevoeging van energiebesparende maatregelen een duurzame toekomst tegemoet gaan. Bekeken wordt of zonnepanelen tot de mogelijkheden behoren, eventueel in samenwerking met de Pius X.

In september beslist de raad over de uitgangspunten van het Centrumplan Welberg. Halverwege 2018 gaat de bestemminsplanwijziging ten behoeve van de woningbouw in procedure.

Door: Dasja Abresch©Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl