Weinig discussie bij vaststelling perspectiefnota 

STEENBERGEN – De behandeling van de perspectiefnota 2020-2023 is donderdag vrij rimpelloos verlopen. Tijdens deze doorgaans lange vergadering worden belangrijke keuzes gemaakt als het gaat om het beleid voor de komende jaren en de centjes die daarvoor nodig zijn. Het is de opmaat voor de begroting van de gemeente die in november wordt vastgesteld. Maar dit keer werden er door de partijen in de coalitie amper wijzigingen voorgesteld voor de nota. Het waren alleen oppositiepartijen VVD en D66 die tegenstemden. Het is vooral de investeringsruimte van 15 miljoen waar ze tegen protesteerden. 

“Er wordt 15 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar we weten nog niet eens waarvoor. Dat noemen wij bij de VVD potverteren. U wilt de burgers opzadelen met een schuldenlast”, zo stelde fractievoorzitter Kees Gommeren. D66 sloot zich hierbij aan en uitte daarnaast haar zorgen over het eigen vermogen dat volgens de partij met een noodgang daalt, doordat het totaal aan reserves met 14 miljoen achteruitgaat in deze raadsperiode. “Gelukkig zien we dat dit aan nuttige onderwerpen wordt besteed zoals het opknappen van de havens in Dinteloord en De Heen. We snappen dat er geld nodig is voor een betere, robuustere organisatie, maar de komende drie jaar 14 miljoen opsouperen is veel.”

Investeren in de samenleving

Wethouder Koos Krook, verantwoordelijk voor Financiën, vond het jammer dat beide oppositiepartijen zo’n negatieve insteek hadden. “Met die 15 miljoen geven wij als college slechts aan wat de investeringsruimte kan zijn. Steenbergen staat voor veel uitdagingen op allerlei gebieden dus het zijn investeringen die we doen in de samenleving.”

Bij de presentatie van de perspectiefnota een maand geleden, werd duidelijk dat het college behoorlijke ambities heeft en graag wil dat de inwoners, in het kader van de Toekomstvisie 2040, meedenken over waar het geld aan moet worden besteed. “Maar omdat we zoveel ambities hebben neergelegd, moet de ambtelijke organisatie daar wel op ingesteld zijn. En personeel is nu eenmaal al snel een grote kostenpost”, aldus wethouder Krook. Wat betreft de veelbesproken stijgende afvalstoffenheffing, zei Krook dat de gemeente bezig is met een speciaal ICT-programma dat de tarieven beter kan berekenen. 

Historisch erfgoed, ijsbaan Dinteloord en Fort Henricus

De drie partijen in de coalitie beperkten zich tot vragen over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Voor Gewoon Lokaal! was dat bijvoorbeeld de wens om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor de gemeente om te participeren in nieuwe energieprojecten. Wethouder Baartmans gaf aan dit te gaan onderzoeken. Ook is ze bereid om in contact te treden met de eigenaren van de panden aan de Steenbergse Simonshaven en Berenstraat die in de verkoop staan, om te proberen deze panden te behouden in het kader van het in standhouden van Steenbergs erfgoed. 

Het CDA ziet een legio aan recreatiemogelijkheden voor de locatie van de ijsbaan in Dinteloord en de wethouder kon bevestigen dat daar plannen zijn voor een speel- en beleeftuin. 

De Volkspartij benadrukte dat als het gaat om economisch beleid, het ondernemen vooral aan de ondernemers overgelaten moet worden. In het kader daarvan willen ze graag dat er zo snel mogelijk een koper komt voor de loodsen bij Fort Henricus. Wethouder Esther Prent zei dat daar momenteel gesprekken over worden gevoerd met geïnteresseerden. 

PvdA vraagt aandacht voor armoede

Oppositiepartij PvdA beperkte zich tot het onderwerp wat voor die partij naar eigen zeggen het belangrijkste is: armoede. “Wij komen in het najaar met een voorstel voor een boekje waarin heel duidelijk en compact beschreven gaat worden voor welke regelingen inwoners met een laag inkomen kunnen aankloppen bij de gemeente. Dit moet voorkomen dat mensen in een nog slechtere situatie  terechtkomen waarbij schulden zich opstapelen”, aldus Nadir Baali in een toelichting. Het voorstel werd enthousiast ontvangen door het college, met de toevoeging dat de informatie op laaggeletterden moet zijn gericht.

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl