Weer polsbandjes in de horeca voor jongeren met carnaval

STEENBERGEN – In navolging van vorig jaar, probeert de afdeling Groot-Steenbergen van Koninklijke Horeca Nederland ook deze carnaval problemen met de verstrekking van alcohol aan minderjarigen te voorkomen, door aan jongeren tot 18 jaar polsbandjes te verstrekken. Op die manier is in één oogopslag duidelijk of iemand wel of geen alcohol mag nuttigen en/of bestellen.

Het schenden van de drank- en horecawet, zoals die per 1 januari 2014 geldt, is zowel voor de overtreders zelf als de kastelein(s) in kwestie strafbaar. ,,De hoogte van de boetes verschilt echter nogal, die zijn voor de uitbater vele malen hoger dan voor de klant,’’ aldus André Verhagen van KHN Groot-Steenbergen.

De afdeling heeft besloten haar eigen verantwoordelijkheid te nemen en voor alle horecabedrijven in heel de gemeente voldoende polsbandjes te bestellen, zodat ook niet-leden van de organisatie deze kunnen gebruiken. ,,Want je moet met z’n allen vooral uniformiteit uitstralen.’’ Vanaf vandaag, zaterdag 7 februari, zijn de polsbandjes voor de cafébazen gratis op te halen bij Hotel Aarden in de Kaaistraat.