Wedstrijd onder lokale kunstenaars voor mooiste koningsportret

STEENBERGEN – Lokale kunstenaars kunnen hun zich tot 16 augustus aanmelden voor de wedstrijd van de gemeente Steenbergen, waaruit een portret van koning Willem-Alexander voort moet komen dat een permanente plaats krijgt in de raadszaal van het gemeentehuis.

Daar hangt sinds de troonswisseling op 30 april een foto van de koning, afkomstig van de Rijksvoorlichtingsdienst. Eerder dit jaar werd in het presidium – het maandelijkse overleg van de burgemeester en de fractievoorzitters – het idee al geopperd om plaatselijke kunstenaars de kans te geven om een nieuw en origineel (staatsie)portret of driedimensionaal object te maken.

Een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van burgemeester Saskia Bolten bepaalt eind augustus de winnaar. In de jury zitten afgevaardigden van het college, gemeenteraad, lokale Oranjeverenigingen en het Steenbergse kunst- en cultuurplatform.

Voor 3D-kunstwerken gelden geen maximale afmetingen. Portretten moeten minimaal 80 centimeter en mogen maximaal 95 centimeter breed zijn. De hoogte mag variëren van minimaal 75 centimeter tot maximaal 1 meter 30.

Inschrijven kan tot en met 16 augustus bij Eveline Mangelaars van de gemeente. E-mail: e.mangelaars@gemeente-steenbergen.nl, telefoon: 140167. Na aanmelding ontvangt men nadere informatie over de gewenste aanlevering van de kunstwerken.