‘We will remember them’

WELBERG – Onder grote belangstelling en een luid applaus zijn vanmiddag het bevrijdingsmonument aan de Canadezenweg en de Welbergse Angelusklok, die tijdens een indrukwekkende ceremonie werd overgedragen aan het South Alberta Light Horse (SALH)-regiment, voor het eerst gelijktijdig geluid.

Dat gebeurde in aanwezigheid van een grote Canadese delegatie, die op haar ‘Battlefieldtour’ met twee bussen vol naar Welberg was gekomen om de plechtigheid bij te wonen en daar ook mede inhoud aan te geven.

Rondom het bevrijdingsmonument verzamelden zich in totaal zeker zo’n 300 betrokkenen, onder wie veel nabestaanden van de burgerslachtoffers die te betreuren vielen bij de laatste grote veldslag in de Slag om de Schelde, waarvoor de polders bij Welberg begin november 1944 als strijdtoneel golden.

Zonen en kleinkinderen van eerste burgerslachtoffer en toenmalige commandant

Eén van hen was de vader van Piet Smout, die vanmiddag samen met zijn kleindochters de klok van het bevrijdingsmonument luidde, terwijl Swotty Wotherspoon van het SALH-regiment met zijn kleinkinderen de – net door pastoor Hans van Geel gezegende – Angelusklok liet klinken. De vader van Wotherspoon was ten tijde van de Slag om de Schelde de hoogste Canadese commandant.

Zo vertelden de beide ‘ceremonial bells’ het verhaal van vier generaties en werd het bijbehorende gedachtengoed ook weer doorgegeven aan volgende generaties. ‘We will remember them’, klonk het dan ook meermaals bij de plechtigheid, ter nagedachtenis aan de gesneuvelde Canadese soldaten en de inwoners van Welberg die het oorlogsgeweld niet overleefden.

,,Het is belangrijk om te blijven herinneren en te leren van het verleden. Juist in deze tijd merken we hoe fragiel vrede en vrijheid zijn, maar als we elkaar in moeilijke tijden helpen, maakt dat ons sterker,’’ sprak burgemeester Ruud van den Belt, die namens onze gemeenschap zijn dankbaarheid toonde aan de Canadezen, met wie hij de vriendschapsbanden graag nog nauwer wil aanhalen.

'Ongelofelijk trots op wat we hebben bereikt'

Dat is zeker mogelijk dankzij de inspanningen van de vrijwilligers van de Stichting Bevrijdingsmonument Welberg, onder aanvoering van Angelo Somers. ,,We zijn ongelofelijk trots op wat we hebben bereikt,’’ stelde hij bij de ceremonie. ,,Welberg neemt nu een prominente plek in, in de herdenking van de Slag om de Schelde en het besef binnen onze gemeenschap over wat zich hier heeft afgespeeld is in de loop der jaren veel groter geworden.’’

,,De Canadezen zijn een grote inspiratiebron voor ons geweest. Elk bezoek van hen bewijst hoe hoog de prijs was die werd betaald voor onze vrijheid. Omgekeerd heeft onze manier van herdenken hun weer geïnspireerd.’’

Symbolische 'tegenprestatie'

Toen het SALH te kennen gaf een kopie te willen gaan maken van het bevrijdingsmonument op de Welberg, vonden Somers en zijn medestanders het dan ook niet meer dan normaal om op z'n minst voor de benodigde klok te zorgen, om na 72 jaar een symbolische ‘tegenprestatie’ te kunnen leveren.

De overzeese gasten toonden zich bijzonder in hun nopjes met de gift, zo bleek ook na afloop van het officiële gedeelte nadrukkelijk tijdens het meer dan hartelijke samenzijn in de tuin van Angelo en Hanneke Somers aan de Canadezenweg. 

Foto's John Nijssen©KijkopSteenbergen.nl