Watersnoodmonument Nieuw-Vossemeer kreeg voet aan nieuwe grond

Nieuw-Vossemeer – Hemelsbreed is het Watersnoodmonument van Nieuw-Vossemeer maar amper honderd meter verhuisd. Desalniettemin had de verplaatsing van het natuurstenen gevaarte van de Voorstraat naar De Hoogte heel wat voeten in aarde. Dankzij het plaatselijke grondverzetbedrijf van Pieter en Alwin van Tilburg verliep de verhuizing echter vlekkeloos.

Op zaterdag 10 juni maakt de Commissaris van de Koning, Wim van de Donk het allemaal officieel tijdens de viering van 450 jaar Nieuw-Vossemeer. Hij onthult er dan drie nieuwe informatiepanelen over de Watersnoodramp van 1 februari 1953 die bij het monument geplaatst worden. De kinderen van het dorp mozaïeken zich in de tussentijd een slag in de rondte om een elftal krukjes die rond het kunstwerk komen, op tijd af te krijgen. De verplaatsing van het monument was een wens van het dorp. Dit bleek eerder uit een enquête die de Dorpsraad hield. Een meerderheid van de Vosmeerders vond de plaats van de natuurstenen driehoek niet optimaal gekozen. Na overleg werd bepaald dat een locatie op de hoek van de Hoogte het kunstwerk meer recht zou doen. De maker van het monument, Natuursteenbedrijf De Kort uit Bergen op Zoom, heeft aangeboden de letters in te schilderen en er een bordje bij te plaatsen met daarop de datum van verplaatsing. Het monument stond sinds 1996 op de locatie aan de Voorstraat. Het werd onthuld door de echtgenote van burgemeester Janssens die ten tijde van de Ramp burgemeester en de laatste burgemeester van de zelfstandige gemeente Nieuw-Vossemeer, Ber Lukkassen.

Tekst: Dasja Abresch©Steenbergse Courant; Foto: Niek Perdaems