Waterschap schort onttrekkingsverbod gedeeltelijk op

STEENBERGEN – Het totaal onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater is sinds gisteravond – 13 augustus – door waterschap Brabantse Delta gedeeltelijk opgeschort. Dat betekent dat agrariërs weer water mogen oppompen uit sloten, vaarten en plassen om hun gewassen te beregenen. Voor boeren zonder bronput is dat een zeer welkom besluit.

Vanwege de grote hoeveelheden blauwalg kon er geen water worden ingelaten en ontstond er waterschaarste. Om die reden stelde het waterschap op 8 en 9 augustus een ontrekkingsverbod in. Nu blijkt dat de concentraties blauwalg zijn afgenomen trekt het waterschap het onttrekkingsverbod in. Wanneer er opnieuw waterschaarste ontstaat volgen er nieuwe instructies.