Waterschap en gemeente werken samen om kreken te verbinden

STEENBERGEN Wethouder Wilma Baartmans en Niels Mureau van Waterschap Brabantse Delta hebben een overeenkomst ondertekend waarin wordt afgesproken om samen te werken bij de aanleg van een zogeheten ‘ecologische verbindingzone’. Er komt een verbinding tussen diverse watergangen ten zuiden en ten noorden van Steenbergen en zelfs tussen de Steenbergse wateren en de Biesbosch. Dit is belangrijk voor dieren en planten, maar ook voor de waterhuishouding.

In de plannen worden kreken binnen de gemeente Steenbergen met elkaar verbonden. Zo verbindt de Mariakreek de Steenbergsche Vliet met het ‘Molenkreek complex’. En via Vliet en Ligne wordt een verbinding gemaakt met het natuurgebied Halsters Laag en Oudland. Deze laatste verbinding is een onderdeel van de West-Brabantse Waterlinie. De ‘Breede Watergang’ verbindt de Steenbergsche Vliet met het Cruijslandse Krekencomplex en de Oudlandsche Watergang wordt de schakel tussen het Halsters Laag en het Oudland.

Volgens wethouder Baartmans is in het collegeprogramma aangegeven dat het college wil werken aan duurzaamheid, klimaatadaptatie en een groene leefomgeving. “Ecologische verbindingszones zijn belangrijk voor de natuur en voor ons klimaat”.
Deze zones combineren land en water en dragen bij aan de bio diversiteit doordat plant- en diersoorten de ruimte krijgen. Die ruimte komt er ook voor het water in natte, maar ook in droge perioden.

Interessant voor wandelaars is daarbij ook dat bekeken wordt of er meer wandelpaden kunnen worden aangelegd. Zo is er al een voornemen om vanuit het Halsters Laag een wandelpad door te trekken naar het Oudland.