Waterschap baggert ruim halve meter slib uit Boomvaart

WELBERG/STEENBERGEN – De Welbergse Boomvaart gaat op de schop. Vanaf november voert het waterschap Brabantse Delta groot onderhoud uit aan de watergang. Van de Canadezenweg achterop de Welberg tot aan de Kade in Steenbergen wordt ‘de Vurt’ uitgebaggerd en de beschoeiingen vervangen.

Vierhond jaar oud is de Boomvaart en anno 2017 hoognodig aan onderhoud toe. De afgelopen decennia heeft slibafzetting ervoor gezorgd dat de doorvaart gemiddeld 50-60 centimeter ondieper. Die situatie wordt nog dit jaar teruggedraaid. Waar mogelijk gebeurt dit vanaf de kant. Kan dit niet dan schuift het waterschap de bagger met een schuifboot naar een locatie waar ruimte is om het slib met een kraan uit het water te halen.

Project Sodo

Gelijktijdig met de baggerwerkzaamheden laat Brabantse Delta het project ‘Sloten, oevers en dijken op orde’ (Sodo) op de Boomvaart los. Hiermee onderneemt het Waterschap een poging om alle spelregels die in de afgelopen eeuwen ontstaan zijn, onder te brengen in die ene Keur die er nu nog is.

Theorie en praktijk aansluiten

In 2004 is waterschap Brabantse Delta ontstaan uit een fusie met vier andere waterschappen en een hoogheemraadschap. Hierdoor ontstond één waterschap voor bijna heel West- en Midden-Brabant en kwamen de verschillende regels binnen een zogenaamde Keur onder beheer van het waterschap Brabantse Delta. In deze Keur kwamen de regels voor het hele gebied wel op één lijn, maar de oude situaties voldeden daar in de praktijk nog niet aan. Het project Sodo is bedoeld om theorie en praktijk op elkaar aan te laten sluiten en uiteindelijk alle situaties in lijn te brengen met de huidige Keur uit 2015.

Overtredingen

Juridisch gezien bestaan er echter veel overtredingen op basis van die Keur. De komende jaren gaat het waterschap samen met bewoners, bedrijven, agrariërs en gemeenten de ‘oude’ Keurovertredingen oplossen die ontstaan zijn vóór 2013. Eind 2019 moeten dan alle sloten, oevers, en dijken weer op orde zijn. Belangrijke overtredingen zijn onder meer beplanting of bouwwerken in sloten, hekwerken en obstakels op de onderhoudsstrook en beplanting en bouwwerken op dijken.

Belangrijke rol

De Boomvaart is in 1643 aangelegd, betaald door de Kruislandse polder en de vestingstad Steenbergen. Het water had in de loop der eeuwen meerdere functies. De afwatering van de beken rond Wouw en Heerle was daar in eerste instantie de voornaamste. In het verlengde daarvan diende het water van de vaart om de grachten van Steenbergen op peil te houden. Niet in  de laatste plaats werd de waterloop gebruikt ten behoeve van de veenwinning van de veengebieden Het Laag en Het Oudland. Het ontgonnen veen ging via de Boomvaart en de Ligne naar Steenbergen waar het werd verhandeld en verscheept. De vaart speelde zodoende een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de stad Steenbergen.